― Marketing ―

Uspješno završena obuka za kriminalističke tehničare MUP-a ZDK

- Marketing -

Odsjek za edukaciju Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je, u saradnji sa Odsjekom za kriminalističku tehniku i kontradiverzionu zaštitu (KDZ), u periodu od 16.05. 2022. godine do 30.06.2022. godine, organizovao implementaciju teoretskog i praktičnog dijela interne obuke za 35 policijskih službenika iz svih policijskih stanica sa područja ZDK.

Nastavni plan i program realizovan je u prostorijama Centra za edukaciju i smještaj Specijalne policijske jedinice MUP-a ZDK u Zenici, od strane predavača, policijskih službenika Odsjeka za kriminalističku tehniku i KDZ, koji rade na poslovima vještačenja i na poslovima kriminalističkih i KDZ tehničara.

- Marketing -

Nastava na obuci se izvodila po nastavnim cjelinama-predmetima iz sljedećih oblasti: Kriminalistička tehnika, Kriminalistička taktika, Krivično pravo, Tehnologija motornih vozila, Kontradiverziona zaštita i Sudska medicina.

Dana 30.06. 2022. godine, uspješno je realizovana završna pokazna vježba na kojoj su polaznici, vršeći uviđaj za pet različitih situacija, demonstrirali svoje stečeno znanje i vještine.

Završnoj vježbi je prisusustvovao policijski komesar Uprave policije MUP-a ZDK, Rusmir Šišić, koji se obratio polaznicima te im čestitao na postignutom uspjehu.

Ovom prilikom je naglasio da je realizovana obuka, nastavak kontinuiranog rada na edukaciji i praktičnom osposobljavanju policijskih službenika Uprave policije MUP-a ZDK sve u cilju kreiranja i održavanja povoljnog sigurnosnog ambijenta za život i rad svih građana na području Zeničko-dobojskog kantona.

- Marketing -

Najveći stočar sa Vlasinja sa najviše štala, ovo nema nigdje

Ćamil Mutapčić je vjerovatno najveći stočar sa Vlasinja koji ne planira odustajati od stočarstva iako je u godinama u kojima bi trebao odmarati...