Da li se ovako i na ovim mjestima prodavala droga u Kaknju? Nadležni sve doveli pred Sud – Potvrđena optužnica

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, 26.04.2024. godine, podiglo je optužnicu protiv K.M. i drugih zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. Stav 1. KZ F BiH.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Optužnica je u cijelosti potvrđena 03.05.2024. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Općinskog suda u Kaknju.

Optužnica je potvrđena protiv,

Tekst se nastavlja ispod oglasa

1.           K.M. zv. M., .., osuđivan .

2.           N. A., zv. A.,

3.           F D,

4.           P S zv. Z,

5.           A J,

što su,

1.           K M

1.1. dana 07.10.2020. godine oko 17,00 sati  u Kaknju, suprotno odredbama člana 4. stav 1., 2. i

3., i člana 20. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga, za neutvrđen novčani iznos neovlašeno prodao opojnu drogu A. V. dok su se nalazili u putničkom vozilu marke “VW Touareg”, reg. oznaka kojim je upravljao K. M, dok se na suvozačkom mjestu nalazio A. V., u ulici Alije Izetbegovića Lamela NIZ A, i to dva paketića zavezana u čvor sa sadržajem blijedožute materije neto masa 3,862 grama i 3,299 grama, za koju materiju je vještačenjem utvrđeno da sadrži psihotropnu supstancu amfetamin koja droga je pod rednim brojem 1. Liste psihotropnih tvari iz tabele II „Tvari i biljke pod strogom kontrolom“ proglašena takvom, svjestan da se radi o opojnoj drogi i da prodaja iste nije dozvoljena, to i htio, koju drogu je A. V. odbacio od sebe u rijeku Zgošću kada je ugledao policijske službenike,

1.2. dana 20.11.2020. godine oko 16,44 sati, u Kakanju, suprotno odredbama člana 4. stav 1., 2.

i             3., i člana 20. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga, nakon ostvarene telefonske komunikacije radi kupovine opojne droge, Š.M. koji je upravljao pmv “VW Polo”, reg. oznaka … sa O. E., došao do njegove kuće nakon čega je O. E. za neutvrđen iznos novca neovlašteno prodao opojnu drogu i to jednu medicinsku špricu sa iglom i 2,5 ml tečnosti, dvije epruvete sa ukupno 11 ml tečnosti, za koju materiju je vještačenjem utvrđeno da sadrži psihoaktivnu komponentu metadon, a koja droga je pod rednim brojem 58. Liste opojnih droga iz tabele II „Tvari i biljke pod strogom kontrolom“ proglašena takvom, svjestan da se radi o opojnoj drogi i da prodaja iste nije dozvoljena, to i htio, koju opojnu drogu je O. E. dobrovoljno predao policijskim službenicima u ulici V divizije NOP-a,

1.3. dana 14.12.2020. godine u Kaknju, suprotno odredbama člana 4. stav 1., 2. i 3., i člana 20. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga, neovlašteno prodao opojnu drogu K. E., na način da je sa svog korisničkg broja ….dogovorio prodaju opojne droge na E. telefonski broj 0….., na lokaciji kod zgrade televizije IC7, pa je vozilom “VW Touareg” reg. oznaka …, prišao K. E. koji je sjeo u navedeno vozilo gdje mu je za neutvrđen novčani

iznos neovlašteno prodao jedan pvc paketić sa sadržajem materije, neto težine 3,90 grama, za koju materiju je vještačenjem utvrđeno da sadrži psihotropnu komponentu amfetaminsulfat, a koja droga je pod rednim brojem 1. Liste psihotropnih tvari iz tabele II „Tvari i biljke pod strogom kontrolom“ proglašena takvom, svjestan da se radi o opojnoj drogi i da prodaja iste nije dozvoljena, to i htio, a koju drogu je K. E. dobrovoljno predao policijskim službenicima PS Kakanj,

1.4. Dana 31.12.2020. godine u Kaknju, suprotno odredbama člana 4. stav 1., 2. i 3., i člana 20. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga, za neutvrđen novčani iznos neovlašteno prodao opojnu drogu K.E., na način da se dovezao i parkirao pmv VW Touareg u ulicu 4.juli, kojem vozilu je prišao i na mjesto suvozača sjeo K.E., te su se zajedno uputili u ulicu V Divizije NOP-a, nakon čega je iz vozila izašao K. E. i uputio se prema ulici Osmana Džafića u kojoj ulici su ga zaustavila ovlaštena službena lica kojima je dobrovoljno iz džepa predao tri pvc paketića zavezanih na vrhu u čvor sa sadržajem svijetložute materije neto masa: 3,399 grama, 3,334 grama i 3,234 grama, za koju je vještačenjem utvrđeno da se radi o opojnoj drogi “speed”, koja sadrži psihotropnu supstancu „amfetamin“, a koja droga je pod rednim brojem 1. Liste psihotropnih tvari iz tabele II „Tvari i biljke pod strogom kontrolom“ proglašena takvom, svjestan da se radi o opojnoj drogi i da prodaja iste nije dozvoljena, to i htio

1.5. Dana 21.01.2021. godine, u Kaknju, suprotno odredbama člana 4. stav 1., 2. i 3., i člana 19. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga, radi prodaje neovlašteno držao opojnu drogu na način da je nakon što je sa svog mobilnog telefona korisničkog broja …. ostvario telefonsku komunikaciju sa B. N., korisnikom telefonskog broja …, sa kojim se dogovorio o načinu i mjestu preuzimanja opojne droge, pa kada je oko 09,05 upravljajući pmv marke “VW Touareg”, reg. oznaka …., krenuo u namjeri da mu opojnu drogu i proda, u mjestu Separacija, zaustavljen i kontrolisan od strane ovlaštenih službenih lica, kojom prilikom je iz lijevog džepa pantalona izvadio i istima dobrovoljno predao jedan pvc paketić zelene biljne materije neto mase 3,694 grama, za koju materiju je vještačenjem utvrđeno da sadrži psihotropnu supstancu THC u udjelu većem od zakona propisanog, te predstavlja opojnu drogu „Cannabis“, a koja je pod rednim brojem 13. Liste opojnih droga i rednim brojem 26. Liste psihotropnih tvari iz Tablice I „Zabranjene tvari i biljke“ proglašena takvom, svjestan da se radi o opojnoj drogi i da držanje radi prodaje iste nije dozvoljeno, to i htio

1.6. Dana 16.02.2021. godine, u Vitezu, suprotno odredbama člana 4. stav 1., 2. i 3., i člana 20. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga, K.M. za neutvrđen novčani iznos neovlašteno prodao opojnu drogu S.S. i to jedan prozirni pvc paketić zavezan u čvor sa sadržajem vlažne bijele materije neto mase 83,971 grama, za koju je vještačenjem utvrđeno da sadrži psihotropnu supstancu „amfetamin“, a koja droga je pod rednim brojem

1.           Liste psihotropnih tvari iz tabele II „Tvari i biljke pod strogom kontrolom“ proglašena takvom na način da se nakon telefonskog dogovora ostvarenog sa svog korisničkog broja …. sa licem, korisnikom telefonskog broja …. u kojem su dogovorili vrijeme, način i mjesto primopredaje opojne droge, K. M.sa svojim pmv marke “VW Touareg”, reg. oznaka

…. dovezao u blizinu trgovačkog centra “FIS”, gdje su ga u pmv “Golf”, reg. oznaka …. čekali na mjestu vozača M. A. i S. S.na mjestu suvozača, pa nakon što su njih dvojica kratko razgovarali, K. M.t sjeo je u svoje vozilo “VW Touareg”, a S. S. u vozilo “Golf”, te su skrenuli prema naselju Bukve gdje su se kratko zaustavili, nakon čega se S.S. sa vozilom “Golf” udaljio u pravcu Travnika, da bi istog dana na parking prostoru UO “Bajra” u mjestu Dolac na Lašvi, Travnik, pretresom pmv marke “Golf” reg. oznaka …., po usmenoj naredbi Općinskog suda Travnik broj: …. od 16.02.2021. godine ispod poklopca motora tj. haube, ispod ukrasne lajsne u dnu vjetrobranskog stakla policijski službenici istu pronašli i oduzeli, svjestan da se radi o opojnoj drogi i da je prodaja iste zabranjena, to je i htio,

1.7. Dana 19.05.2021. godine u Kaknju, u kući u kojoj živi, a koja se nalazi na adresi …., suprotno odredbama člana 4. stav 1., 2. 3. i 5. u vezi sa članom 20. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga u BiH, neovlašteno radi prodaje držao opojnu drogu i

2

to: jedan paketić upakovan u plastičnu foliju zavezanu na kraju sa sadržajem materije neto težine 1,99 grama, za koju materiju je vještačenjem utvrđeno da sadrži psihotropnu komponentu amfetaminsulfat, a koja droga je pod rednim brojem 1. Liste psihotropnih tvari iz tabele II „Tvari i biljke pod strogom kontrolom“ proglašena takvom, svjestan da se radi o opojnoj drogi i da prodaja iste nije dozvoljena, što je i htio, koja mu je pronađena prilikom pretresa po naredbi Općinskog suda u Kaknju …. od 18.05.2021. godine

dakle, neovlašteno prodavao i radi prodaje držao opojnu drogu

2.           N. A.

2.1. Dana 29.07.2020. godine oko 19,00 sati, u Kaknju, suprotno odredbama člana 4. stav 1.,

2.           i 3. i člana 20. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga, za iznos od 20,00 KM neovlašteno prodao opojnu drogu B. T., na način da se nakon telefonskog dogovora u kojem su dogovorili vrijeme, način i mjesto primopredaje opojne droge, sa svojim pmv marke “Golf” reg. oznaka ….dovezao u ulicu Stjepana Tomaševića gdje ga je u svom vozilu čekao B. T. kojem je i predao opojnu drogu i to: jedan pvc paketić sa sadržajem bijele praškaste materije bruto težine 0,61 gram, u kojem su se nalazila dva odvojena paketića upakovana u plastične folije zavarene na kraju netto težine 0,24 grama i 0,25 grama, te rasuta bijela praškasta materija neto težine 0,03 grama, za koju materiju je vještačenjem utvrđeno da sadrži psihoaktivnu komponentu amfetaminsulfat, koja droga je pod rednim brojem 1. Liste psihotropnih tvari iz tabele II „Tvari i biljke pod strogom kontrolom“ proglašena takvom, svjestan da se radi o opojnoj drogi i da je prodaja iste zabranjena, to i htio, koja droga je istog dana od strane ovlaštenih službenih osoba PS Kakanj u mjestu kamenolom Greben pronađena i oduzeta od P.R. prilikom pregleda pmv marke “Audi” reg. oznaka ….. u kojem se na mjestu vozača nalazio B. Tarik a na mjestu suvozača P.R.

2.2. Dana 04.08.2020. godine oko 16,00 sati, suprotno odredbama člana 4. stav 1., 2. i 3. i člana 20. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga, za iznos od 20,00 KM neovlašteno prodao opojnu drogu B. E.na način da se nakon telefonskog dogovora ostvarenog sa svog korisničkog broja …. sa B. E.korisnikom telefonskog broja …. u kojem su dogovorili vrijeme, način i mjesto primopredaje opojne droge, svojim pmv marke “Golf” reg. oznaka odvezao u ulicu Alije Izetbegovića u pravcu Srednjoškolskog centra gdje ga je čekao B. E. kojem je prodao dva pvc paketića zavarena na kraju sa sadržajem bijele praškaste materije netto težine 0,30 grama i 0,46 grama, za koju materiju je vještačenjem utvrđeno da sadrži psihoaktivnu komponentu amfetaminsulfat, a koja droga je pod rednim brojem 1. Liste psihotropnih tvari iz tabele II „Tvari i biljke pod strogom kontrolom“ proglašena takvom, svjestan da se radi o opojnoj drogi i da je prodaja iste zabranjena, to i htio, a koja droga je istog dana pronađena i oduzeta od B.E. od strane ovlaštenih službenih lica PS Kakanj,

2.3. Dana 04.08.2020. godine, oko 16,30 sati, u Kaknju, suprotno odredbama člana 4. stav 1.,

2.           i 3. i člana 20. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga, neovlašteno prodao opojnu drogu S. A. za iznos od 10 KM, na način da se nakon telefonskog dogovora koji je S. A. ostvario sa korisničkog broja …. na A. korisnički broj …., u kojem su dogovorili vrijeme, način i mjesto primopredaje opojne droge, pa se tako odvezao svojim pmv marke “Golf” reg. oznaka …. u kockarnicu “Kod Žuće” u mjestu Bićer, gdje se svojim pmv marke “Audi” reg. oznaka …. dovezao i S. A.kojem je prodao jedan pvc paketić zavaren na vrhu sa sadržajem bijele praškaste materije neto težine 0,27 grama, za koju materiju je vještačenjem utvrđeno da sadrži psihoaktivnu komponentu amfetaminsulfat, a koja droga je pod rednim brojem 1. Liste psihotropnih tvari iz tabele II

„Tvari i biljke pod strogom kontrolom“ proglašena takvom, svjestan da se radi o opojnoj drogi i da je prodaja iste zabranjena, to i htio, a koja opojna droga je istog dana pronađena i oduzeta od S.A. kod TC “ADS” Kakanj od strane ovlaštenih službenih lica PS Kakanj,

3

2.4. Dana 16.09.2020. godine, u Kaknju, suprotno odredbama člana 4. stav 1., 2. 3. i 5. u vezi sa članom 20. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga u BiH, neovlašteno prodao opojnu drogu tako što je, poslije ostvarene telefonske komunikacije sa Č.E., korisnikom telefonskog broja …. dogovorio primpredaju opojne droge kupcu V. M., a potom o tome putem sms poruke istu i obavijestio, da bi oko 16,50 sati u ulici Mehmeda Skopljaka, Č. E.sa pmv marke “Fiat Punto” reg. oznaka …., u blizni dječijeg igrališta prišao V. M. i predao joj za iznos od 20 KM dva prozirna pvc paketića zataljena na vrhu sa sadržajem žuto-bijele materije, neto mase 0,231 grama i 0,272 grama, za koju materiju je vještačenjem utvrđeno da sadrži psihoaktivnu komponentu amfetamin, a koja droga je pod rednim brojem 1. Liste psihotropnih tvari iz tabele II „Tvari i biljke pod strogom kontrolom“ proglašena takvom, svjestan da se radi o opojnoj drogi i da je prodaja iste zabranjena, to i htio, koju opojnu drogu je V. M. istog dana dobrovoljno predala policijskim službenicima PS Kakanj prilikom pregleda i kontrole,

2.5. Dana 28.11.2020. godine, oko 19,30 sati, u Zenici, u mjestu Jelina, suprotno odredbama člana 4. stav 1., 2. i 3. i člana 19. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga, nakon telefonske komunikacije ostvarene prethodnog dana u kojoj su dogovorili vrijeme, način i mjesto primopredaje opojne droge, za neutvrđen novčani iznos M.D.neovlašteno prodao jedan paketić biljnog materijala upakovan u alu foliju, netto težine 0,44 grama za koju materiju je vještačenjem utvrđeno da sadrži psihoaktivne komponente kanabinol (CBN) i tetrahidrokanabinol (THC), koja opojna droga je pod rednim brojem 13. Liste opojnih droga i pod rednim brojem 26. Liste psihotropnih tvari iz tabele I „Zabranjene tvari i biljke“ proglašena takvom, iako je bio svjestan da se radi o opojnoj drogi, te da prodaja iste nije dopuštena, što je i htio, koja droga je pronađena i oduzeta od M. D.prilikom pregleda od strane ovlaštenih službenih osoba PU I Zenica

dakle, neovlašteno prodavao opojnu drogu

3.           F.D.

3.1. Dana 27.11.2020. godine, u Kaknju, u kući u kojoj živi u …,  suprotno odredbama člana

4.           stav 1., 2. 3. i 5. u vezi sa članom 19. i 20. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga u BiH, radi dalje prodaje, neovlašteno držao tri pvc paketića sa sadržajem bijele praškaste materije žute boje neto masa: 2,567 grama, 2,926 grama i 0,254 grama, pvc ploču pravougaonog oblika sa tragovima praškaste materije žute boje, pvc karticu sa natpisom „Telenor“ sa tragovima praškaste materije, plastičnu cjevčicu dužine oko 8 cm sa tragovima materije žute boje, staklenu ploču kružnog oblika prečnika oko 55 cm sa tragovima materije žute boje, ličnu kartu na ime H. B. sa tragovima materije

žute boje i jednu digitalnu preciznu vagu crne boje sa tragovima materije žute boje, jednu pvc kesicu sa sadržajem praškaste materije žute boje neto mase 9,739 grama, za koju materiju je vještačenjem utvrđeno da sadrži psihoaktivnu komponentu amfetamin, a koja droga je pod rednim brojem 1. Liste psihotropnih tvari iz tabele II „Tvari i biljke pod strogom kontrolom“ proglašena takvom, jednu stabljiku zeljaste biljke neto mase 2,767 grama, za koju materiju je vještačenjem utvrđeno da sadrži psihoaktivnu komponentu tetrahidrokanabinol (THC), koja opojna droga je pod rednim brojem 13. Liste opojnih droga i pod rednim brojem 26. Liste psihotropnih tvari iz tabele I „Zabranjene tvari i biljke“ proglašena takvom, iako je bio svjestan da se radi o opojnoj drogi, te da prodaja iste nije dopuštena, što je i htio, koja droga i predmeti su mu pronađeni i oduzeti istog dana od strane ovlaštenih službenih osoba MUP-a ZDK prilikom pretresa kuće tokom postupanja po Naredbi Općinskog suda Kakanj …. od 26.11.2020. godine,

3.2. Dana 27.11.2020. godine, u Kaknju, u kući u kojoj živi, a koja se nalazi u ulici … suprotno odredbama člana 4. stav 1., 2. 3. i 5. u vezi sa članom 20. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga u BiH, neovlašteno prodao M.E. jedan pvc paketić sa sadržajem praškaste materije blijedo žute boje neto mase 0,627 grama, za koju materiju je vještačenjem utvrđeno da sadrži psihoaktivnu komponentu amfetamin, a koja droga je pod rednim brojem 1. Liste psihotropnih tvari iz tabele II „Tvari i biljke pod strogom

4

kontrolom“ proglašena takvom, iako je bio svjestan da se radi o opojnoj drogi, te da prodaja iste nije dopuštena, što je i htio, a koju drogu je M.E. dobrovoljno predao ovlaštenim službenim osobama MUP-a ZDK prilikom pretresa tokom postupanja po Naredbi Općinskog suda Kakanj ….od 26.11.2020. godine,

3.3. Dana 28.12.2020. godine, oko 16,00 sati, u Kaknju, suprotno odredbama člana 4. stav 1.,

2.           3. i 5. u vezi sa članom 20. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga u BiH, za neutvrđeni novčani iznos neovlašteno prodao T.A. jedan pvc paketić sa sadržajem svijetlo žute materije neto mase 0,197 grama, za koju materiju je vještačenjem utvrđeno da sadrži psihoaktivnu komponentu amfetamin, a koja droga je pod rednim brojem 1. Liste psihotropnih tvari iz tabele II „Tvari i biljke pod strogom kontrolom“ proglašena takvom, iako je bio svjestan da se radi o opojnoj drogi, te da prodaja iste nije dopuštena, što je i htio, koja opojna droga je pronađena i oduzeta od T. A.u ulici u ulici Bratstva i Jedinstva, prilikom zaustavljanja i pregleda pmv marke “Golf”, reg. oznaka …, od strane policijskih službenika PS Kakanj

3.4. Dana 14.09.2020. godine oko 20,35 sati, u Kaknju, u ulici 311. Lahke brigade, suprotno odredbama člana 4. stav 1., 2. 3. i 5. u vezi sa članom 20. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga u BiH, neovlašteno za iznos od 30,00 KM prodao K. V. opojnu drogu i to jedan pvc paketić zavezan u čvor sa svijetlo žutom materijom neto mase 2,899 grama za koju materiju je vještačenjem utvrđeno da sadrži psihoaktivnu komponentu amfetamin, a koja droga je pod rednim brojem 1. Liste psihotropnih tvari iz tabele II „Tvari i biljke pod strogom kontrolom“ proglašena takvom, svjestan da se radi o opojnoj drogi i da je prodaja iste zabranjena, to i htio, koja droga je kod K. V. pronađena i oduzeta od strane ovlaštene službene osobe PS Kakanj prilikom zaustavljanja i pregleda pmv marke “BMW” reg. oznaka …. kojim je upravljao,

3.5. Dana 23.02.2021. godine oko 11,07 sati, u Kaknju, u kući u kojoj živi, a koja se nalazi u ulici ….., suprotno odredbama člana 4. stav 1., 2. 3. i 5. u vezi sa članom 20. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga u BiH, za neutvrđen novčani iznos neovlašteno prodao K.E. jedan pvc paketić načinjen od aluminijske folije sa sadržajem praškaste materije blijedožute boje netto mase 1,049 grama, za koju materiju je vještačenjem utvrđeno da sadrži psihoaktivnu komponentu amfetamin, a koja droga je pod rednim brojem 1. Liste psihotropnih tvari iz tabele II „Tvari i biljke pod strogom kontrolom“ proglašena takvom, svjestan da se radi o opojnoj drogi i da prodaja iste nije dozvoljena, to i htio, koja droga mu je pronađena i oduzeta u ulici Bratstva i jedinstva prilikom zaustavljanja i kontrole od strane policijskih službenika,

3.6. Dana 17.03.2021. godine oko 14,50 sati, u Kaknju, u kući u kojoj živi, a koja se nalazi u ulici …, suprotno odredbama člana 4. stav 1., 2. 3. i 5. u vezi sa članom 20. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga u BiH, neovlašteno prodao M. I.jednu kartonsku omotnicu plave boje zataljenu sa gornje i donje strane sa tragovima bijele praškaste materije u unutrašnjosti iste neto mase 0,061 gram, za koju materiju je vještačenjem utvrđeno da sadrži psihotropnu komponentu amfetamin, a koja droga je pod rednim brojem 1. Liste psihotropnih tvari iz tabele II „Tvari i biljke pod strogom kontrolom“ proglašena takvom, svjestan da se radi o opojnoj drogi i da prodaja iste nije dozvoljena, što je i htio, koja droga je u ulici … pronađena i oduzeta od M. I. prilikom zaustavljanja i kontrole policijskih službenika

3.7. Dana 19.05.2021. godine u Kaknju, u kući u kojoj živi, a koja se nalazi u …suprotno odredbama člana 4. stav 1., 2. 3. i 5. u vezi sa članom 19. i 20. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga u BiH, neovlašteno radi prodaje držao opojnu drogu i to: jedan paketić upakovan u bijelu plastičnu foliju sa sadržajem materije neto težine 0,97 grama, jedno pakovanje upakovano u plastičnu foliju sa sadržajem materije neto težine 10,17 grama, jedno pakovanje upakovano u dvije plastične folije, a zatim u bijelu plastičnu kesu sa sadržajem vlažne materije koja je polijepljena po foliji bruto težine 62,64 grama i jedno pakovanje upakovano u plastičnu foliju, a zatim u dvije plastične kese sa sadržajem vlažne materije koja je polijepljena po foliji bruto težine 66,18 grama, za koju materiju je

5

vještačenjem utvrđeno da sadrži psihotropnu komponentu amfetaminsulfat, a koja droga je pod rednim brojem 1. Liste psihotropnih tvari iz tabele II „Tvari i biljke pod strogom kontrolom“ proglašena takvom, pet zelenih tableta u obliku ručne bombe prosječne težine 0,38 grama i jedan komadić zelene tablete neto težine 0,09 grama upakovane u plavu plastičnu kesu za koje tablete je vještačenjem utvrđeno da sadrže psihotropnu komponentu „metilendioksimetamfetamin“ (MDMA), a koja droga je pod rednim brojem 12. liste psihotropnih tvari iz Tabele I „Zabranjene tvari i biljke“ proglašena takvom, te jednu digitalnu vagu crne boje maksimalne težine vaganja 200 grama sa tragovima materije za koju je vještačenjem utvrđeno da sadrži psihoaktivnu komponentu amfetaminsulfat, a koja droga je pod rednim brojem 1. Liste psihotropnih tvari iz tabele II „Tvari i biljke pod strogom kontrolom“ proglašena takvom svjestan da se radi o opojnoj drogi i da prodaja iste nije dozvoljena, što je i htio, a koja droga mu je pronađena prilikom pretresa po naredbi Općinskog suda u Kaknju …. od 18.05.2021. godine

dakle, neovlašteno prodavao i radi prodaje držao opojnu drogu

4. P. S.

4.1. Dana 18.01.2021. godine oko 13,20 sat, u Kaknju, suprotno odredbama člana 4. stav 1., 2.

3.           i 5. u vezi sa članom 20. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga u BiH, Dž. S. neovlašteno prodao jedan pvc paketić sa sadržajem bijele praškaste materije neto mase 0,238 g za koju je vještačenjem utvrđeno da sadrži psihotropnu supstancu „amfetamin“, a koja droga je pod rednim brojem 1. Liste psihotropnih tvari iz tabele II „Tvari i biljke pod strogom kontrolom“ proglašena takvom, svjestan da se radi o opojnoj drogi i da prodaja iste nije dozvoljena, što je i htio, a koju opojnu drogu je Dž. S. dobrovoljno predao policijskim službenicima PS Kakanj prilikom pregleda i kontrole u ulici Bratstva i Jedinstva,

4.2. Dana 18.01.2021. godine oko 17,40 sati, u Kaknju, suprotno odredbama člana 4. stav 1., 2.

3.           i 5. u vezi sa članom 20. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga u BiH, neovlašteno prodao P. M. za iznos od 10,00 KM jedan alu paketić sa sadržajem blijedo žute praškaste materije neto mase 0,485 grama za koju je vještačenjem utvrđeno da sadrži psihotropnu supstancu „amfetamin“, a koja droga je pod rednim brojem 1. Liste psihotropnih tvari iz tabele II „Tvari i biljke pod strogom kontrolom“ proglašena takvom, svjestan da se radi o opojnoj drogi i da prodaje iste nije dozvoljena, što je i htio, a koju opojnu drogu je P.M. dobrovoljno predao policijskim službenicima PS Kakanj prilikom pregleda i kontrole u ulici u mjestu Donji Kakanj,

4.3. Dana 27.01.2021. godine oko 15,15 sati, u Kaknju, suprotno odredbama člana 4. stav 1., 2.

3.           i 5. u vezi sa članom 20. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga u BiH, za iznos od 30,00 KM neovlašteno prodao P. N. jedan pvc paketić sa sadržajem svijetložute materije neto mase 1,098 grama, za koju je vještačenjem utvrđeno da sadrži psihotropnu supstancu „amfetamin“, a koja droga je pod rednim brojem 1. Liste psihotropnih tvari iz tabele II „Tvari i biljke pod strogom kontrolom“ proglašena takvom, svjestan da se radi o opojnoj drogi i da prodaje iste nije dozvoljena, što je i htio, a koju opojnu drogu je P. N. dobrovoljno predao policijskim službenicima PS Kakanj prilikom pregleda i kontrole pmv marke “Golf”, reg. oznaka …. kojim je upravljao u ulici Bratstva i Jedinstva,

4.4. Dana 09.10.2021. godine oko 23,55 sati, u Kaknju, suprotno odredbama člana 4. stav 1., 2.

3.           i 5. u vezi sa članom 20. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga u BiH, za iznos od 20,00 KM neovlašteno prodao Č. I. jedan bijeli pvc paketić zavezan u čvor sa sadržajem bijelo-žute materije neto mase 0,417 grama, za koju materije je vještačenjem utvrđeno da sadrži psihotropnu komponentu amfetamin, a koja droga je pod rednim brojem

1.           Liste psihotropnih tvari iz tabele II „Tvari i biljke pod strogom kontrolom“ proglašena takvom, svjestan da se radi o opojnoj drogi i da prodaja iste nije dozvoljena, što je i htio, a koju opojnu drogu je Č. I. dobrovoljno predao policijskim službenicima PS Kakanj prilikom

6

pregleda i kontrole pmv marke “Golf” reg. oznaka …., kojim je upravljao u ulici u ulici Željeznička,

4.5. Dana 18.03.2021. godine oko 14,30 sati, u Kaknju, suprotno odredbama člana 4. stav 1., 2. 3. i 5. u vezi sa članom 19. i 20. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga u BiH, za iznos od 10,00 KM neovlašteno prodao H. Dž. jednu ljubičastu pvc kesicu sa sadržajem bijelo-žute materije neto mase 0,607 grama, za koju materiju je vještačenjem utvrđeno da sadrži psihotropnu komponentu „amfetamin“ a koja droga je pod rednim brojem

1.           Liste psihotropnih tvari iz tabele II „Tvari i biljke pod strogom kontrolom“ proglašena takvom i dva prozirna pvc paketića sa sadržaujem suhog biljnog materijala, zelene boje, neto

mase  0,497  grama  i  0,433  grama  za  koju  materiju je  vještačenjem utvrđeno da  sadrži

psihotropnu komponentu tetrahidrocanabinol (THC) u procentu većem od zakona propisanog, te predstavlja opojnu drogu Canabis, a koja je pod rednim brojem 13. Liste

opojnih droga i rednim brojem 26. Liste psihotropnih tvari iz Tablice I Zabranjene tvari i biljke proglašena takvom, svjestan da se radi o opojnoj drogi i da prodaja iste nije dozvoljena, što je i htio, a koju opojnu drogu je H. Dž. dobrovoljno predao policijskim službenicima PS Kakanj prilikom pregleda i kontrole pmv marke “Renault” reg. oznaka … u ulici 311. Lahke brigade u neposrednoj blizini “MGM Farm”,

4.6. Dana 20.04.2021. godine oko 13,05 sati, u Kaknju, suprotno odredbama člana 4. stav 1., 2. 3. i 5. u vezi sa članom 20. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga u BiH, za iznos od 5,00 KM neovlašteno prodao R.A. jednu prozirnu pvc epruvetu sa bijelim poklopcem sa sadržajem materije bijele boje neto mase 0,096 grama i jedan bijeli pvc paketić zataljen sa jedne strane sa sadržajem bijele materije neto mase 1,593 grama za koje materije je vještačenjem utvrđeno da sadrže psihoaktivnu komponentu amfetamin, a koja droga je pod rednim brojem 1. Liste psihotropnih tvari iz tabele II „Tvari i biljke pod strogom kontrolom“ proglašena takvom, svjestan da se radi o opojnoj drogi i da prodaja iste nije dozvoljena, što je i htio, a koju opojnu drogu je R. A. dobrovoljno predao policijskim službenicima PS Kakanj prilikom pregleda i kontrole pmv marke “Peugeot” reg. oznaka ….0 u mjestu Donji Tičići,

4.7. Dana 22.01.2021. godine oko 19,05 sati, u Kaknju, suprotno odredbama člana 4. stav 1., 2. 3. i 5. u vezi sa članom 20. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga u BiH, neovlašteno prodao K. A. jedan pvc paketić sa sadržajem svijetložute praškaste materije neto mase 0,321 grama za koju materiju je vještačenjem utvrđeno da sadrži psihoaktivnu komponentu amfetamin, a koja droga je pod rednim brojem 1. Liste psihotropnih tvari iz tabele II „Tvari i biljke pod strogom kontrolom“ proglašena takvom, svjestan da se radi o opojnoj drogi i da prodaja iste nije dozvoljena, što je i htio, a koju opojnu drogu je K. A. dobrovoljno predao policijskim službenicima PS Kakanj prilikom pregleda i kontrole u ulici Selima ef. Merdanovića,

dakle, neovlašteno prodavao opojnu drogu

5. A. J.

5.1. Dana 19.05.2021. godine u Kaknju, suprotno odredbama člana 4. stav 1., 2. i  3., i člana 19. i

20.         Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga radi dalje prodaje neovlašteno držao šest paketića upakovanih u pvc folije zavarene na krajevima neto težina 0,39 grama, 0,46 grama, 0,41 gram, 0,43 grama, 0,39 grama i 0,36 grama, šest paketića upakovanih u pvc folije zavarene na krajevima neto težina 3,27 grama, 3,45 grama, 3,26 grama, 3,31 gram, 3,05 grama i 3,26 grama koji u se nalazili u jednoj pvc kesi i teglici za koju materiju je vještačenjem utvrđeno da sadrži psihoaktivne komponente „amfetaminsulfat“, a koja droga je pod rednim brojem 1. Liste psihotropnih tvari iz tabele II „Tvari i biljke pod strogom kontrolom“ proglašena takvom, šest zelenih tableta u obliku ručne bombe upakovanih u aluminijsku foliju prosječne težine 0,39 grama za koje tablete je vještačenjem utvrđeno da sadrže psihotropnu komponentu „metilendioksimetamfetamin“

(MDMA),  a  koja  droga  je  pod  rednim  brojem  12.  liste  psihotropnih  tvari  iz  Tabele  I

7

„Zabranjene tvari i biljke“ proglašena takvom, dva pakovanja biljnog materijala upakovana u plastične folije neto težina 37,38 grama i 2,30 grama, te 16 paketića biljnog materijala upakovanih u plastične folije a zatim u crni kožni novčanik neto težina 0,49 grama, 0,46 grama, 0,45 grama, 0,48 grama, 0,48 grama, 0,44 grama, 0,44 grama, 0,47 grama, 0,49 grama, 0,47 grama, 0,45 grama, 0,47 grama, 0,47 grama, 0,46 grama, 0,47 grama i 0,47 grama za koju materiju je vještačenjem utvrđeno da sadrži psihoaktivne komponente canabinol (CBN) i tetrahidrocanabinol (THC), a koja je pod rednim brojem 13. Liste opojnih droga i rednim brojem 26. Liste psihotropnih tvari iz Tabele I Zabranjene tvari i biljke proglašena takvom i jednu sivu digitalnu vagu sa poklopcem za koju je vještačenjem utvrđeno da se na istoj nalaze tragovi materija koje sadrže psihoaktivne komponente canabinol (CBN), tetrahidrocanabinol (THC) i amfetaminsulfat, svjestan da se radi o opojnoj drogi i da držanje radi prodaje iste nije dozvoljeno, što je i htio, a koja droga mu je pronađena prilikom postupanja po Naredbi Općinskog suda u Kaknju … Kpp 15 od 18.05.2021. godine

dakle, neovlašteno radi prodaje držao opojnu drogu

Čime su počinili i to:

–             K. M. pod tačkom 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. i 1.7. produženo krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. stav 1. u vezi sa članom 55. KZ F BiH;

–             N. A. pod tačkom 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. i 2.5. produženo krivično djelo Neovlaštena  proizvodnja

i             stavljanje u promet opojnih droga iz člana  238. stav 1. u vezi sa članom 55. KZ F BiH;

–             F.D. pod tačkom 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6. i 3.7. produženo krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. stav 1. u vezi sa članom 55. KZ F BiH;

–             P. S. pod tačkom 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. i 4.7. produženo krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. stav 1. u vezi sa članom 55. KZ F BiH i

–             A.J. pod tačkom 5.1. krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. stav 1. KZ F BiH

NAJNOVIJE

NAJČITANIJE