― Marketing ―

Pet uposlenika banke u Visokom prijavljeno tužilaštvu zbog zloupotrebe položaja ili ovlašćenja

- Marketing -

Policijski službenici Odsjeka za privredni kriminal i korupciju Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona su u proteklom periodu, poduzimajući mjere i radnje u saradnji i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, uspješno zadokumentovali krivično djelo “Zloupotreba položaja ili ovlašćenja” iz člana 383. Krivičnog zakona Federacije BiH, kojim je direktno oštećena “Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH” za iznos od 83.068,34 KM.

Postupajući po nalogu Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, službenici Odsjeka za privredni kriminal i korupciju su izvršili provjere navoda iz prijave i dopune prijave podnesene od strane “Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH”, koje su se odnosile na određena nezakonita postupanja uposlenika navedene banke u Visokom.

U tom smislu, a u kontekstu naloženih radnji, vršene su provjere svih dostavljenih navoda iz prijave, te je izuzeta poslovna dokumentacija banke koja je bila predmet provjera.

- Marketing -

Također su obavljeni razgovori sa svim licima koja su se dovodila u vezu sa prijavljenim nezakonitim radnjama.

Nakon sprovedene istage, utvrđeni su osnovi sumnje za nezakonito postupanje pet uposlenika banke koje su se ogledale u nezakonitom raspolaganju i prisvajanju novčanih sredstava sa transkacijskih računa klijenata banke.

Nakon ispitivanja osumnjičenih lica te prikupljenih dokaza, Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona je dostavljen Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i otkrivanju izvršioca protiv: B.A. rođen 1988.godine, H.E., rođen 1981.godine, H.M., rođena 1992.godine, Š.A., rođena 1988. godine i K.L., rođena 1983. godine, sva lica iz Visokog, zbog postojanja osnova sumnje da je lice B.A. počinilo krivično djelo “Zloupotreba položaja ili ovlašćenja” iz člana 383. Krivičnog zakona Federacije BiH a u vezi sa članom 55. Krivičnog zakona Federacije BiH (Produženo krivično djelo), čime je stekao protupravnu imovinsku korist u iznosu od 83.068,34 KM, a ostala prijavljena lica krivično djelo “Zloupotreba položaja ili ovlašćenja” iz člana 383.

Krivičnog zakona Federacije BiH a u vezi sa članom 33. Krivičnog zakona Federacije BiH (Pomaganje).

- Marketing -

Općinski sud u Kaknju u 2023. godini izrekao 22 zaštitne mjere prema počiniocima nasilja u porodici

U periodu od 01.01. do 31.08.2023. godine Općinski sud u Kaknju je, shodno odredbama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH, počiniocima...