― Marketing ―

Ministar Vinko Marić održao radni sastanak sa načelnikom Općine Usora Zvonimirom Anđelićem

- Marketing -

Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vinko Marić – održao je radni sastanak sa načelnikom općine Usora, Zvonimirom Anđelićem, na kojem su pokušali pronaći način za rješenje višegodišnjeg spora koji se vodi između općina Tešanj i Usora o korištenju bunara za vodosnabdjevanje općine Tešanj.

  • Nesporno je da su sporni vodozahvati, odnosno bunarska izvorišta na teritoriji općine Usora i da o tome postoje relevantne sudske presude koje treba provesti u praksi. Zakoni ove države se moraju poštivati ali bez narušavanja dobrosusjedskih odnosa susjednih općina Usora i Tešanj – kaže ministar Marić.

Marić je najavio da će sa saradnicima obaviti razgovore i sa predstavnicima Općine Tešanj, kako bi se okončao dugogodišnji spor o pravu upravljanja vodnim resursima. Nakon toga će resorno ministarstvo poduzeti određene korake da se ovaj problem trajno riješi.

  • Sporna izvorišta se nalaze u Srednjoj Omanjskoj i općina Usora je spremna na pravičan sporazum koji će zadovoljiti obje strane. Ukoliko svojim potrošačima prodaju vodu za jednu marku po kubiku, mi prihvatamo nagodbu za 30 feninga po kubiku – pojašnjava Zvonimir Anđelić, načelnik općine Usora.

Anđelić je izrazio razočarenje zbog sporosti Općinskog suda u Tešnju koji već tri godine ne uspijeva da zakaže ni pripremno ročište, iako im je dostavljena sva relevantna dokumentacija vezana za bunarska izvorišta.

- Marketing -

Ministar Marić je sa svojim saradnicima upoznao delegaciju općine Usora o namjeri da se ovaj spor riješi na najbolji mogući način i naglasio da je neophodno da se svi pridržavaju pozitivnih zakonskih normi.

- Marketing -

BONUS VIDEO