Postani član

Zaslužujete ekskluzivan i kvalitetan sadržaj.

Kod Gruda pronađeni grobovi iz bronzanog doba

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Studij arheologije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Mostaru (SUM) u suradnji s Općinom Grude u vremenskom razdoblju od 4. do 21. aprila proveo je arheološka istraživanja na dvije mikrolokacije koje prostorno gravitiraju Avanturističkom parku Peć Mlini.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Arheološka istraživanja obuhvatila su ukupno dva arheološka nalazišta različitog tipa, koja su samim time zahtijevala i primjenu različitih pristupa, strategija i metoda iskopavanja, te različitih načina i tehnika dokumentiranja i prikupljanja arheološke građe i podataka. Riječ je o nalazištu spiljskog karaktera (tzv. pećina na Zaskoku) i prahistorijskoj kamenoj gomili, saopćeno je iz Odjela za arheologiju SUM-a.

Spomenuta nalazišta do sada nisu poznata u arheološkoj literaturi, niti su registrirana kao arheološka dobra, a dokumentirana su prilikom terenskog rekognosciranja šireg prostora Peć Mlina.

Unutar pećine na Zaskoku detektirani su tragovi objekta koji je najizglednije služio u privredne svrhe, odnosno bio u bliskoj korespondenciji s mlinicama u njegovom podnožju, a na navedeno indicira novovjekovna staza koja je nekad vodila do mlinica i prolazila uz sami ulaz pećine. Pokretna arheološka građa (a priori keramički ulomci, oruđe i dijelovi arhitekture), koju dovodimo u vezu s navedenim objektom, također atribuiramo u vrijeme novog vijeka.

Istraživanjem prahistorijske kamene gomile pronađena su ukupno tri groba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Radi se o grobovima s tipičnom arhitekturom u vidu kamenih škrinja, koju vežemo za bronzano doba istočno jadranskog kulturnog areala. Sva tri groba podignuta su na osnovi gomile. Pokojnici su u grobove polagani u zgrčenom položaju, s tim kako su kosturni ostatci pokojnika izuzetno loše sačuvani.

Što se ostalih nalaza tiče, jedino je grob – 2 sadržavao grobne priloge, a radi se o kremenom kresivu i ulomcima tipične litzen keramike, na temelju čijih se tipoloških obilježja grob – 2 datira u vrijeme druge polovice ranog i prijelaza u srednje bronzano doba (Br. A 2 / Br. B 1 – i. e. 19. – 17. st. pr. Kr.).

U toku je daljnja obrada i analiza prikupljenih podataka i građe, nakon čega će biti moguće dati njihovu širu interpretaciju.

Istraživanja su vršena u sklopu terenske nastave Studija arheologije pod vodstvom prof. dr. sc. Daria Vujevića (Univerzitet u Zadru) i dr. sc. Tina Tomasa (SUM), te uz sudjelovanje dr. sc. Mirka Rašića (SUM) i studenata arheologije.

- Marketing -