Postani član

Zaslužujete ekskluzivan i kvalitetan sadržaj.

Vlada izašla u susret: Odobreno zapošljavanje 25 radnika u RMU Breza

Vlada Federacije BiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima za prijem radnika u Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. Breza, koji posluje u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, javlja Fena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

S tim u vezi, Vlada je danas dala saglasnost za prijem radnika na određeno radno vrijeme do šest mjeseci u ovaj rudnik. Riječ je o 25 radnika u pogonima Sretno i Kamenice.

Naime, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije uputila je krajem decembra Elektoprivreda BiH akt kojim traži saglasnost za zapošljavanje 25 radnika na šest mjeseci.

EPBiH je u obrazloženju navela da je u RMU Breza na dan 31.12.2021. godine bilo ukupno 1.059 radnika, dok je ukupan broj polovinom decembra prošle godine iznosio 934.

Također je navedeno da su u toku aktivnosti na modernizaciji i realizaciji procesa prestrukturiranja u zavisnim društvima – rudnicima uglja po svim segmentima, a s ciljem povećanja njihove produktivnosti. Prestrukturiranje ljudskih resursa moguće je očekivati nakon što se okončaju određene aktivnosti iz Sporazuma JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, rudnika uglja u sastavu Koncerna i Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH od 1.12.2021. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Istaknuto je da su ovi radnici neophodni za izvođenje rudarskih radova (pripreme i dobijanja uglja), a sve s ciljem ostvarivanja zadatih proizvodnih rezultata, te neometanog procesa proizvodnje.

Broj radnika za koje se traži saglasnost za prijem je sistematizovan i nepopunjen u važećoj sistematizaciji radnih mjesta.

Rješenja, izvještaji, planovi

Vlada Federacije BiH prihvatila je mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Federalnog ministarstva zdravstva, Federalnog ministarstva pravde, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, te Gender centra FBiH, o Trinaestom izvještaju Bosne i Hercegovine o primjeni Evropske socijalne povelje/revidirane, tematska grupa IV (djeca, porodice i migranti). Ovaj zaključak i mišljenja dostavit će se Ministarstvu za ljudska prava BiH.

Donesena su rješenja kojima se dozvoljava korisniku eksproprijacije, JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjima nadležnih službi općina Žepče i Tešanj. U obrazloženju se, između ostalog, ističe da je postupak eksproprijacije vođen radi izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Medakovo – Ozimica, na području ovih općina, nakon što je odlukom Vlade Federacije utvrđen javni interes za izgradnju ove dionice autoceste.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, doneseno je Rješenje o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine Dinari Škrijelj, doktoru medicine – specijalisti urologije, kao osobe od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu u području zdravstva.

Na privremeno korištenje date su prostorije u zgradi Vlade Federacije BiH, Izvozno kreditnoj agenciji BiH, na period do 31.3.2023. godine, bez naknade.

Prihvaćeni su Izvještaj o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju infrastrukture prostornih podataka za 2022. godinu, te osmi tromjesečni izvještaj o provedbi projekta Dodatno finansiranje za Projekt registracije nekretnina u Federaciji BiH za period od 1.10. do 31.12.2022. godine.

Danas su usvojeni izvještaji o radu za prošlu godinu Generalnog sekretarijata Vlade FBiH, Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo, kao i Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje.

Usvojeni su i planovi rada za 2023. godinu Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo i Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, te data saglasnost na Godišnji plan rada Federalne uprave civilne zaštite u 2023. godini.

Kadrovska rješenja

Nakon provedene konkursne procedure, a na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, data je prethodna saglasnost za imenovanje Jasmine Hadžić, Nisveta Mujanovića, Ibrice Čevre, Ivane Tomović, Tomislava Galića i Asmire Hujdurović – Ibrišimović (uime sindikata) za članove Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH d.o.o Sarajevo, na period od četiri godine, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o njihovom imenovanju. Prije toga je data prethodna saglasnost za razrješenje vršioca ovih dužnosti, zbog isteka mandata.

Prilikom današnje verifikacije zapisnika s prošle sjednice Vlade, napravljena je ispravka u dijelu koji se odnosi na davanje prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva BH-Gas d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora ovog privrednog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do dvanaest mjeseci. Prethodna saglasnost ovom nadzornom odboru data je za imenovanje Mihajla Krmpotića za vršioca ove dužnosti. 

Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni Kenan Osmanagić (Hrvatska pošta d.o.o. Mostar), Jadranko Puljić (JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar), Ernest Đonko (JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo) i  Goran Buhač (JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo), saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.