Vijeće EU objavilo nove zaključke: Svaka akcija protiv suvereniteta BiH dovest će do ozbiljnih posljedica

Bosna i Hercegovina bi od ministara za evropska pitanja članica Evropske unije trebala dobiti uvjetnu preporuku za otvaranje pristupnih pregovora kada postigne neophodan stepen usklađenosti sa kriterijima za članstvo, što je u skladu sa stavom Evropske komisije iz ovogodišnjeg izvještaja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa
  • Vijeće EU-a preporučuje da Evropsko vijeće odluči da otvori pristupne pregovore sa Bosnom i Hercegovinom kada se postigne neophodan stepen usklađenosti sa kriterijima za članstvo – stoji u najnovijem nacrtu zaključaka za BiH koje trebaju usvojiti ministri za evropska pitanja zemalja članica EU-a, piše RSE.

Za razliku od Bosne i Hercegovine, Ukrajina i Moldavija, prema najnovijim zaključcima dobit će jasnu preporuku Vijeća EU-a da se odobri otvaranje pregovora o članstvu za obje države.

Ministri nadležni za evropska pitanja trebaju usvojiti ove zaključke na sastanku Vijeća općih poslova EU-a koji će biti održan 12 decembra.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

 Odluka o otvaranju pristupnih pregovora je nadležnost najvišeg političkog nivoa, odnosno Evropskog vijeća koji čine lideri svih članica, koji će se sastati 14. i 15. decembra.

U nacrtu zaključaka koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu pozivaju se svi politički akteri zemlje da se uzdrže i odreknu od provokativne retorike i djelovanja, “uključujući dovođenje u pitanje suvereniteta, jedinstva i teritorijalnog integriteta zemlje, te da okončaju veličanje osuđenih ratnih zločinaca, kao i da aktivno promovišu pomirenje”.

Secesionističke inicijative

Poručuje se također da EU neće podržati secesionističke inicijative.

Ponavlja se u nacrtu zaključaka nedvosmislena opredijeljenost za evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje.

  • Vijeće (EU-a) je ozbiljno zabrinuto zbog zakona i inicijativa u entitetu Republika Srpska koji su u suprotnosti sa evropskim putem BiH, uključujući secesionističku retoriku i dovođenje u pitanje ustavnog poretka zemlje. Vijeće žali zbog usvajanja zakona u entitetu Republika Srpska o neprimjenjivosti odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u entitetu – poručit će ministri nadležni za evropska pitanja.

Vijeće ističe da se suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak, uključujući odluke Ustavnog suda i međunarodni karakter Bosne i Hercegovine moraju poštovati, navode ministri, uz upozorenje da će “svaka akcija protiv ovih principa dovesti do ozbiljnih posljedica”.

Vijeće EU-a putem nacrta zaključaka pozdravlja reformske napore koje je Bosna i Hercegovina poduzela nakon dodjele statusa kandidata u decembru 2022.

  • Potrebni su daljnji napori da Bosna i Hercegovina ispuni 14 ključnih prioriteta navedenih u Mišljenju Komisije o svojoj aplikaciji za članstvo u EU kako je odobrilo Vijeće 2019. godine i koracima navedenim u preporuci Komisije za status kandidata – poručit će evropski ministri.

Oni će također priznati da su učinjeni neki važni koraci i obaveze ka ispunjenju ključnih prioriteta, uprkos negativnim dešavanjima u entitetu Republika Srpska. Međutim, Vijeće primjećuje opći ograničeni napredak u reformama.

Poručuje se također da je EU spreman da dalje pomogne Bosni i Hercegovini u njenim reformama i njihovoj održivoj implementaciji, uključujući one usmjerene na njen put ka EU.

Iako konstatuje ograničen napredak, Vijeće EU-a putem ovih zaključaka podvlači potrebu za jačanjem vladavine prava, uključujući usvajanje novog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i usvajanje zakona o sudovima. Poziva se BiH da poduzme odlučne korake za rješavanje problema korupcije i organizovanog kriminala ka uspostavljanju evidencije istraga i osuda, uključujući i na visokom nivou.

Izražava se žaljenje zbog “nazadovanja u slobodi izražavanja i medija,” te se u to smislu poziva zemlja da osigura sigurnost novinara i odgovarajuće sudsko praćenje slučajeva prijetnji i nasilja.

Strani agenti

  • Vijeće žali zbog ponovnog uvođenja krivičnih kazni za klevetu u entitetu Republika Srpska i žali zbog nedavnog usvajanja u prvom čitanju u entitetskoj skupštini nacrta zakona kojim se grupe civilnog društva označavaju kao “strani agenti”, a koji bi, ukoliko bude usvojen, označio još jedan korak za žaljenje i neosporan veliki korak unazad – navodi se u nacrtu zaključaka.

Vijeće EU-a pak pozdravlja pozitivne korake poduzete u cilju poboljšanja upravljanja migracijama i koordinacije, posebno usvajanje zakona o strancima. Poziva se Bosna i Hercegovina da se u potpunosti uskladi sa viznom politikom EU-a, da zaključi sporazum o statusu Evropske agencije za upravljanje operativnom saradnjom na vanjskim granicama (FRONTEX), te da osigura pristup azilu.

Vijeće ohrabruje Bosnu i Hercegovinu da se dalje aktivno uključi u regionalnu saradnju i dobrosusjedske odnose, te da brzo ratifikuje sve regionalne sporazume o mobilnosti u okviru Berlinskog procesa.

Pohvaljuje se “značajno poboljšanje” Bosne i Hercegovine u usklađivanju sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a čime zemlja, kako smatraju evropski ministri, “signalizira svoju jasnu posvećenost putu ka EU”. Ohrabruje se BiH da nastavi ovaj pozitivan trend i poziva da osigura

NAJNOVIJE

NAJČITANIJE