Postani član

Zaslužujete ekskluzivan i kvalitetan sadržaj.

Slijedi glasanje Nadzornog odbora: Vlada FBiH odobrila imenovanje Edisa Bakovića za direktora BH-Gasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici dala saglasnost na razrješenje Nihade Glamoč sa mjesta direktorice BH-Gasa i odobrila imenovanje Edisa Bakovića na to mjesto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako je saopćeno iz Vlade FBiH, data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru Privrednog društva BH-Gas d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju Edisa Bakovića za vršioca dužnosti direktora ovog privrednog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.

Prije toga data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru Privrednog društva BH-Gas d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o razrješenju dosadašnjeg direktora ovog privrednog društva, prije isteka perioda na koji je imenovan.

Osim toga, data je i prethodna saglasnost Nadzornom odboru Privrednog društva BH-Gas d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju Dževada Bećirevića za vršioca dužnosti izvršnog direktora ovog privrednog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.

Prije toga data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru ovog privrednog društva za donošenje odluke o razrješenju dosadašnjeg vršioca dužnosti izvršnog direktora, radi isteka perioda na koji je imenovan.

- Marketing -