Rudarska glazba prezentirala prijedlog za finansiranje

Sve više i više je izražen interes javnosti o nastavku egzistiranja Rudarske glazbe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako bi slika o definisanju budućeg statusa ovog orkestra bila kompletnija i kako bi se javnost upoznala sa nastojanjima svih zaintereserinih strana za život Rudarske glazbe, članovi orkestra su izdali saopštenje

Već treći mjesec, od početka decembra prošle godine, traje neizvjesnost vezana za  nastavak rada Orkestra Rudarske glazbe. Između  Rudnika Kakanj, Općine Kakanj, JU KSC Kakanj i članova  Orkestra, razmjenjeno je više službenih dokumenata i obavljeno nekoliko razgovora. Sve to je rezultiralo željom da se očuva Rudarska glazba, ali su različita viđenja u kojem obliku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Članovi Rudarske glazbe smatraju da je najbolje rješenje ništa ne mijenjati i da Rudarska glazba i dalje treba  ostati  u okviru Rudnika. Međutim, rudnička podrška u iznosu od oko 50 hiljada KM godišnje predstavlja problem i smatra se  troškom koji je  „višak“ te u interesu  smanjivanja izdataka koji nisu u funkciji osnovne djelatnosti ne uklapa se u mjere restruktuiranja  rudnika uglja koje realizira EP BiH.

Iz Rudnika je početkom decembra 2020. godine predloženo Općini Kakanj i JU KSC Kakanj  da se razmotri mogućnost egzistiranja  Rudarske glazbe u okviru Javne ustanove KSC Kakanj te da troškovi održavanja budu briga i lokalne zajednice, pri čemu će Rudnik Kakanj ostati generalni pokrovitelj.

S ciljem pronalaženja rješenja održan je sastanak (4.1.2021.) kojeg je organizirao Općinski načelnik, na kojem su predstavnici Općine predložili da se Rudarska glazba uz budžetsku podršku registruje kao udruženje građana od posebnog značaja.Poslije završene javne rasprave o budžetu za ovu godinu, nadležne općinske službe su predlažile Općinskom vijeću da se transfer za Program ostalih udruženja poveća za 20 hiljada KM, a na osnovu amandmana kojeg su podnijeli članovi Rudarske glazbe.Na ovaj način budžetska stavka Program ostalih udruženja je uvećana na 45 hiljada KM. Međutim Rudarska glazba nije udruženje.

Članovi  Rudarske glazbe smatraju da  Udruženje građana nije najbolje rješenje, s obzirom da je Orkestar 68 godina egzistirao  kao dio nekog sistema, u ovom slučaju Rudnika i da bi formiranje udruženja značio put u nestanak kakanjske Rudarske glazbe. Zauzeli su stav  da je najprirodnije  rješenje Rudarsku glazbu organizovati u JU KSC Kakanj, tako što će se iz Općinskog budžeta sredstva za rad Orkestra transferisati prema ovoj ustanovi. Tada bi to bio Gradski Rudarski orkestar puhačke glazbe, pri čemu bi Rudnik Kakanj mogao na zakonu zasnovanim odredbama ostati generalni pokrovitelj. O tome se izjasnio i Rudnik još uvijek bez konkretnog prijedloga o načinu i visni sredstava koje bi izdvojio za ovu svrhu. U odgovoru na molbu Orkestra Rudarske glazbe da se članovima Orkestra isplati naknada za mjesec januar 2021. godine, iz Rudnika je, između ostalog  navedeno:

  • Cijeneći simboliku, te kulturološki fenomen Orkestra Rudarske glazbe u smislu njenog izgrađenog identiteta na području Općine Kakanj, tradiciju postojanja Orkestra Rudarske glazbe, njenu dugogodišnju organizacionu povezanost sa RMU Kakanj d.o.o. Kakanj, pokušaćemo, na svaki moguć, dopušten i valjan, na zakonu zasnovan način, u narednom periodu dati svoj doprinos opstanku ovog Orkestra, kaže se iz Rudnika.

S obzirom da je Općina Kakanj predložila konkretna budžetska sredstva i Rudnik Kakanj  iskazao  očigledan inters za nastavak  rada Rudarske glazbe, članovi Orkestra predlažu potpisivanje tripartitnog sporazuma između Općine Kakanj-Rudnika Kakanj-JU KSC Kakanj, na osnovu kojeg bi se  definisao rad Rudarske glazbe u narednih pet godina, definisale zakonske mogućnost za rad Orkestra u okviru JU KSC Kakanj, odredile međusobne obaveze i počeo graditi reprezentativni orkestar  sa repertoarom za komercijalne svrhe.  U tom smislu članovi Orkestra predlažu da Rudnik Kakanj i Općina odrede i nosioca aktivnosti za ovaj ozbiljan i delikatan posao. Međutim niko još nije povukao pravi potez u tom smjeru. Ljudi u Orkestru su prepušteni sami sebi, dolaze na probe, vježbaju i  rade  u apsolutnoj neizvjesnosti. Pitanje je dana – do kada će to trajati?

Očekujemo da će na osnovu naših prijedloga koje smo uputili Rudniku Kakanj, Stručnoj službi za poslove općinskog načelnika, Službi za finansije Općine Kakanj, Općinskom vijeću, svim političkim partijama koje čine lokalni parlament, Vijeće općine Kakanj donijeti zaključak kojim se  za rad Orkestra Rudarske glazbe odobravaju planirana novčana sredstva  Javnoj ustanovi KSC Kakanj uz obavezu svih zainteresiranih strana da pravno definišu egzistiranje Rudarske glazbe u okviru JU KSC Kakanj. Do tada  formalno pravni status Orkestra bi ostao  nepromijenjen. To znači   da u prelaznom periodu, do početka rada Orkestra u JU KSC Kakanj, Rudnik Kakanj nastavi  održavati rad  Rudarske glazbe, kao praksu koju je imao 68 godina i kao opredjeljenje da ostaje generalni pokrovitelj.

NAJNOVIJE

NAJČITANIJE