Postani član

Zaslužujete ekskluzivan i kvalitetan sadržaj.

Premijer Bašić: Vlada bezrezervno podržava realizaciju projekta ‘Plava voda’

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Skupština Zeničko-dobojskog kantona usvojila je prijedlog Odluke o dopuni Odluke o prihvatanju kreditnog zaduženja prema Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) za projekat “Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda”, čime su uklonjene pravne prepreke za realizaciju ovog regionalnog projekta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dopune Odluke predložila je Vlada ZDK-a nakon niza sastanaka sa predstavnicima Evropske komisije (EK) te Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Premijer ZDK Mirnes Bašić naglašava da je projekat “Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda” generacijski projekat za Zenicu i ZDK, te da Vlada bezrezervno podržava njegovu realizaciju.

Međutim, zbog nemogućnosti da ZDK dobije garancije za osiguranje povrata sredstava od Fonda za zaštitu okoliša FBiH, bilo je neophodno promijeniti Odluku, što je Vlada učinila a Skupština jučer jednoglasno usvojila.

  • Izmjenom Odluke, iz člana 8. izuzet je Fond za zaštitu okoliša FBiH u smislu da u kreditnom zaduženju učestvuje kao donator, tako da nema obavezu da dostavi garancije ZDK-u. Naredni korak je da Vlada ZDK-a potpiše ugovor za sredstva CEB-a i dostavi mjenice Federalnom ministarstvu finansija – rekao je Bašić.

Podsjeća da je Vlada ranije potpisala ugovor sa EBRD-om, te da su sada stvoreni uslovi da dostavi FBiH mjenice i za ovaj kredit.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zeničko-dobojski kanton se, odlukom Skupštine iz 2017. godine, kreditno zadužio za iznos od 14 miliona i 300 hiljada eura, odnosno 65% ukupnog kreditnog zaduženja za finansiranje navedenog projekta.

Zaduženje se ne odnosi samo na dio zajma koji je obavezan vraćati ZDK (17,50%), već i za dio kredita koji su u obavezi vraćati Grad Zenica i Fond za zaštitu okoliša FBiH.

  • Dogovorili smo da ćemo aktivnosti oko izmjene Odluke o kreditnom zaduženju završiti do kraja marta. To smo uradili i sada očekujemo sljedeće korake – rekao je premijer ZDK.

Naglašava da Vlada već izvršava svoje kreditne obaveze, te da je do sada izvršila uplatu četiri rate kredita.

- Marketing -