Postani član

Zaslužujete ekskluzivan i kvalitetan sadržaj.

Nema ‘štele’:Prijem policajaca u MUP ZDK kontrolirao Eric Larson

U posjeti Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, u Zenici, boravio je jučer Eric Larson, Savjetnik za borbu protiv korupcije u BiH, kako bi se informisao o dinamici i fazama sprovođenja konkursa za prijem novih policijskih službenika u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Glavni cilj ove posjete bio je da se  Larson neposredno i lično uvjeri u transparentnost i objektivnost sprovođenja svih faza konkursa, kao i u mjere koje sprovodi Uprava policije na sprečavanju nepotizma i bilo kakvih drugih vidova koruptivnog ponašanja, a u kontekstu dosljedne primjene novog Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata za prijem u policijsku službu.

Tom prilikom, Larson i komesar Šut su nakon detaljne prezentacije svih faza i etapa konkursa koje su završene u proteklom periodu, na video zidu pratili uživo testiranje kandidata koje se odvijalo u vrijeme ove posjete, što je svakako doprinjelo stvaranju objektivne slike o svakom detalju softverske zaštite i nadzora cjelokupnog postupka testiranja, ali i rada članova Komisije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tokom ove posjete, Savjetnik za borbu protiv korupcije u BiH, Eric Larson je izjavio:

  • Borba protiv korupcije će uspjeti samo ako usvojimo pristup integrisanih istraga i cijelog društva koji kombinuje preventivne i represivne elemente borbe protiv korupcije. Današnji događaj je konkretan primjer preventivnog pristupa borbi protiv korupcije. Vjerujem da bi trebao poslužiti kao model zapošljavanja u policijskim agencijama u BiH na svim nivoima vlasti. Kombinacijom preventivne kontrole poput današnjeg transparentnog procesa zapošljavanja, strateških analiza, krivičnih i upravnih postupaka, može se pobijediti u borbi protiv korupcije”.

Policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Semir Šut je u svom obraćanju iskazao veliku zahvalnost posjetom Larsona, tokom koje je, kako je pojasnio, izvršena evaluacija dosadašnjih faza konkursa za prijem novih policijskih službenika.

Takođe je naglasio, da su tom prilikom prezentirane i detaljno obrazložene sve mjere koje su poduzete u cilju postizanja maksimalne transparentnosti i objektivnosti kompletne konkursne procedure, te je izrazio ubjeđenje da se u ovom slučaju radi o jednom od najpravičnijih  i najtransparentnijih postupaka za prijem zaposlenika u Bosni i Hercegovini.

Svoje obraćanje komesar Šut je završio riječima:

Tekst se nastavlja ispod oglasa
  • Naša intencija je ne samo da mijenjamo svijest kandidata i građana, nego i nosilaca funkcija koji odlučuju o prijemu zaposlenika i uvjeren sam da smo učinili istorijske pomake u ovoj oblasti  u našoj državi”.