Postani član

Zaslužujete ekskluzivan i kvalitetan sadržaj.

Najavljeno povećanje plata policijskim službenicima u FUP-u

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak održao je redovni kolegij sa rukovodiocima u Ministarstvu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ministar je sa direktorom Federalne uprave policije Federalnog MUP-a dogovorio da Federalna uprava policije dostavi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika u kojem će biti izmijenjeni, odnosno povećani koeficijenti za obračun plate policijskim službenicima što će u konačnici dovesti do trajnog povećanja plata policijskih službenika.

Ministar je na sastanku informisan i o aktivnostima koje se poduzimaju u vezi sa izradom prijedloga Kolektivnog ugovora u kojem učestvuju i predstavnici reprezentativnog Sindikata službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Dogovoreni su prioriteti u radu Federalnog MUP-a za naredni period, a fokus je na proširenju smještajnih kapaciteta Policijske akademije, materijalno-tehničkom opremanju.

Ministar Isak je informisao rukovodioce da je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji završen i da se trenutno obavljaju konsultacije sa međunarodnim partnerima s ciljem iznalaženja najboljeg rješenja koje će unaprijediti rad Federalnog MUP-a te uskladiti radna mjesta sa savremenim potrebama. Pravilnik će biti upućen u daljnju proceduru nakon usaglašavanja sa preporukama međunarodnih partnera.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ministar Isak pohvalio je dosadašnje aktivnosti direktora Federalne uprave policije Federalnog MUP-a na podizanju profesionalnih standarda te poručio da i u budućnosti treba nastaviti poduzimati mjere i radnje iz svoje nadležnosti s ciljem što efikasnijeg rada FUP-a.