Krnjić: Zakon o usklađivanju penzija za pripadnike OSBiH je neprimjenjiv,