Iz redovnih prihoda kompanije: Autoceste FBiH uključuju se u finansiranje tunela Hranjen

Autoceste FBiH ukljuTakođer, u Trogodišnjem Planu poslovanja predviđen je ukupan iznos od 130 miliona KM za tunel Hranjen i 100 miliona KM za brzu cestu Mostar – Široki Brijeg.čuju se u finansiranje tunela Hranjen

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uprava JP Autoceste FBiH na današnjoj sjednici u Mostaru dopunila je Plan poslovanja JP Autoceste FBiH za 2023. godinu kojim se predviđa obezbjeđenje dodatnih sredstva u iznosu od 30 miliona KM za izgradnju tunela Hranjen, kao i 10 miliona KM za izgradnju brze ceste Mostar – Široki Brijeg u dužini od oko 10 kilometara iz vlastitih sredstava.

 

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Također, u Trogodišnjem Planu poslovanja predviđen je ukupan iznos od 130 miliona KM za tunel Hranjen i 100 miliona KM za brzu cestu Mostar – Široki Brijeg.

 

Plan poslovanja JP Autoceste FBiH će biti upućen Nadzornom odboru i Vladi Federacije BiH na odobravanje.

 

Sredstva će biti obezbijeđena dijelom iz redovnih prihoda JP Autoceste FBiH, a dijelom iz redovnih transfera iz Budžeta Federacije BiH za period od naredne tri godine a što će biti definisano između Vlade Federacije BiH i JP Autoceste FBiH.

 

Za naredne dvije godine trebat će usaglasiti odnose finansiranja između JP Autoceste FBiH i Vlade Federacije BiH.

 

Ovakvim pristupom će se skratiti vrijeme izgradnje na period od tri godine kako je procijenio stručni tim JP Autoceste FBiH, a finansiranje će biti lakše s obzirom na sufinansiranje JP Autoceste FBiH i transfere od strane Vlade Federacije BiH.

NAJNOVIJE

NAJČITANIJE