Postani član

Zaslužujete ekskluzivan i kvalitetan sadržaj.

Godina 2024. imat će 366 dana: Zašto imamo prestupne godine i ko ih je uveo?

Uobičajena godina (neprestupna) je kraća od tropske godine, što je vrijeme potrebno Zemlji da kruži oko Sunca. Prestupna godina je malo duža.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prestupne godine imaju 366 dana umjesto uobičajenih 365 dana i javljaju se svake četiri godine.

To su one godine u kojima se na kraj najkraćeg mjeseca, što je februar, dodaje jedan dan. Ovaj takozvani interkalarni dan, 29. februar, obično se naziva prestupnim danom.

Ova, 2024. godina je prestupna godina. Prestupni dan 2024. je 29. februara. Sljedeći je 29. februara 2028. godine.

Zašto imamo prestupne godine?

Prestupni dani održavaju naš kalendar u skladu sa Zemljinim revolucijama oko Sunca. Zemlji je potrebno približno 365,242189 dana, ili 365 dana, 5 sati, 48 minuta i 45 sekundi, da jednom kruži oko Sunca. Ovo se zove tropska godina, a počinje na martovsku ravnodnevnicu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Međutim, gregorijanski kalendar ima samo 365 dana u godini. Ako ne bismo dodali prestupni dan 29. februara svake četiri godine, svaka kalendarska godina bi počela oko 6 sati ranije u odnosu na Zemljinu revoluciju oko Sunca.

Kao posljedica toga, naše računanje vremena bi se polako udaljavalo od tropske godine i sve više neusklađeno sa godišnjim dobima. Uz odstupanje od približno šest sati godišnje, godišnja doba bi se pomjerila za oko 24 kalendarska dana u roku od 100 godina, piše Time and Date.

Dozvolite da se ovo desi neko vreme i stanovnici severne hemisfere će za nekoliko vekova slaviti Božić usred leta. Prestupni dani popravljaju tu grešku dajući Zemlji dodatno vrijeme koje joj je potrebno da završi puni krug oko Sunca.

Specijalna prestupna 2000. godina

2000. godina je bila prvi put da je treći kriterijum korišćen u većini delova sveta od prelaska sa julijanskog na gregorijanski kalendar, koji je počeo 1582. godine.

Broj 2000 je jednako deljiv sa 400, tako da je to bila prestupna godina iako se može podeliti i sa 100. A poznato je da su godine deljive sa 100 neprestupne.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naravno, isto se može reći i za 1600. godinu. Međutim, samo nekoliko zemalja je tada usvojilo gregorijanski kalendar, a ostatak sveta je još uvek koristio julijanski kalendar.

Prestupnu godinu uveo je Julije Cezar

Prestupne godine u zapadnom kalendaru uveo je rimski general Julije Cezar pre više od 2000 godina. Julijanski kalendar, koji je dobio ime po njemu, imao je samo jedno pravilo: svaka godina koja je deljiva sa četiri bila bi prestupna.

Ova formula je proizvela previše prestupnih godina, uzrokujući da se Julijanski kalendar udalji od tropske godine brzinom od  jeda dan u 128 godina. Ovo nije ispravljeno sve do uvođenja gregorijanskog kalendara više od 1500 godina kasnije, kada je nekoliko dana preskočeno da bi se naš kalendar uskladio sa godišnjim dobima.

Prestupni mjeseci

Drevni rimski kalendar je dodavao dodatni mjesec svakih nekoliko godina da bi ostao u skladu sa godišnjim dobima, slično kineskom prestupnom mjesecu.