Postani član

Zaslužujete ekskluzivan i kvalitetan sadržaj.

Euforija u Goraždu: Tokom iskopavanja tunela Hranjen otkriveno veliko bogatstvo – “Ovo moramo iskoristiti!”

Na inicijativu premijera Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Edna Ćulova, gradilište tunela Hranjen sa sjeverne strane jučer su posjetili predstavnici kompanije iz Sarajeva koja se bavi geološkim istraživanjima mineralnih resursa i prirodnih bogatstava u Bosni i Hercegovini. Sa timom stručnjaka iz oblasti geologije izvršen je obilazak izvorišta vode na tom lokalitetu kako bi se sagledale mogućnosti njenog iskorištenja za vodosnabdijevanje Goražda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svi su saglasni da bi voda nađena prilikom iskopavanja tunela Hranjen mogla u perspektivi biti rješenje za snabdijevanje Goražda, ali je prije toga nužno stvoriti neophodne preduslove.

  • Apsolutno sam siguran da tu ima dovoljno kapaciteta vode, taj koji je izmjeren i on se nalazi u hidrogeološkom kolektoru, krečnjaku, i u kontaktu je vode u zoni između špiljca koji je hidrogeološki izolator i krečnjaka koji je kolektor. S obzirom na vertikalnu visinu oko 700 metara treba sagledati prostor ne krečnjake samo linijski nego prostorno, po širini, dužina i visini i na osnovu toga i treba po zakonskim procesima prići jednoj ozbiljnoj analizi i uraditi projekat do istraživanja. Po zakonu, ako bi voda bila da se koristi za piće, treba da se radi elaborat o rezervoarima vode i slično ali mislim da bi bila šteta ovo pustiti da teče“, kazao je prof.dr Ramo Kurtanović, geolog.

Dekan Rudarskog, geološkog i građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli prof. Kemal Gutić naglasio je da je želja razvijati i druge aktivnsoti na ovom području s obzirom da su, kako je kazao, ranija istraživanja pokazala da je ovo područje bogato i drugim rudama, mineralima i resursima koji mogu razviti grad

  • Ja da nisam došao danas ne bih znao da imamo novi projekat a to je ogromna kapacitivnost podzemnih voda koja može riješiti problem vodosnabdijevanja grada Goražda i BPK ali ne bih da ulazim u strateške programe BPK ali tu smo da pomognemo i da se stavimo na raspolaganje građanima i vlastima“, kazao je Gutić, prenosi RTVBPK.

Premijer BPK Goražde naglasio je da je glavni cilj posjete bio obilazak izvorišta vode i sagledavanje na koji način se to može rješiti.

  • Sasvim pozitivna mišljenja i svi se slažu da je neophodno ovo odraditi do kraja provesti kompletnu dokumentaciju na zadovoljstvo svih nas u Goraždu i BPK, da bi trebala voda da ide u tom smjeru. Na sjevernoj strani se nalaze četiri izvorišta vode koja su sada pojačana u odnosu na prošli put što je sasvim normalno i ona su izolovana. Na tunelu su sa ove strane okončane završne obloge u dužini od 817 metara i ostalo je još desetak metara, i kompletni radovi osim asfaltne trake i signalizacije sa sjevera su potpuno završeni, s tim da su mjesta gdje su ove četiri žile vode ostavljena za daljnje radove odnosno odvođenje i preuzimanje prema Goraždu”, kazao je premijrr BPK Goražde Edin Ćulov.

Dodao je da se i sa južne strane radi na probijanju tunela gdje je iskopano oko 2.150 metara, a intenzivnije radove na probijanju tunela sa obje strane najavio je sredinom februara.