― Marketing ―

Dobra vijest: Vanjski dug BiH pao za oko 300 miliona KM

- Marketing -

Vanjski dug Bosne i Hercegovine iznosio je ukupno 9,5 milijardi maraka na kraju marta, što je pad u odnosu na 9,8 milijardi maraka na kraju 2022., saopćilo je ministarstvo financija.

Vanjski dug Bosne i Hercegovine na kraju marta 2022. iznosio je 9,7 milijardi maraka, pokazali su raniji podaci.

Vanjski dug entiteta Federacije BiH pao je krajem marta na 5,3 milijarde maraka sa 5,5 milijardi maraka tri mjeseca ranije. Vanjski i unutrašnji dug Federacije BiH iznosi 6,5 milijardi KM.

- Marketing -

Vanjski dug entiteta Republike Srpske smanjen na 4,1 milijardu maraka sa 4,2 milijarde maraka. Zajedno s unutrašnjim dugom, ukupni javni dug RS iznosi 6,4 milijarde KM.

Vanjski dug BiH čini 20,1 posto bruto domaćeg proizvoda Bosne i Hercegovine, što znači da je BiH u grupi evropskih država s najmanjim vanjskim dugom mjereno udjelom u BDP-u.

Unutrašnji dug BiH trenutno iznosi 3,2 milijarde KM, od čega jednu milijardu otpada na unutrašnji dug FBiH, a 2,3 milijarde na unutrašnji dug RS.

To znači da ukupni javni dug BiH (vanjski i unutrašnji) iznosi 12,7 milijardi KM.

Vrijedno je napomenuti da ukupni javni dug BiH nije značajnije rastao u posljednjih nekoliko godina i kreće se u rasponu od 12 do 13 milijardi KM. Osim toga, učešće javnog duga Bosne i Hercegovine u bruto društvenom proizvodu (BDP) se konstantno smanjuje. Za razliku od današnjih 20,1 posto, 2016. godine je iznosio 39,78 posto.

- Marketing -

Općinski sud u Kaknju u 2023. godini izrekao 22 zaštitne mjere prema počiniocima nasilja u porodici

U periodu od 01.01. do 31.08.2023. godine Općinski sud u Kaknju je, shodno odredbama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH, počiniocima...