― Marketing ―

KOMENTAR: Očekivanja su unaprijed smišljena ljutnja

Možda ste čuli za izreku: „Očekivanja su unaprijed smišljene ozlojeđenosti“. Prvo, samo očekivanje da se nešto dogodi neće dovesti do toga. Razvojni psiholog Jean Piaget...

Deminiranje se odvija sporo: Ovo su najugroženije opštine u Bosni i Hercegovini

- Marketing -

Proces deminiranja u BiH odvija se sporo jer nije izdvojen novac za te namjene sa svih nivoa vlasti, a obećan je pri izradi Strategije o protivminskom djelovanju za period od 2019. do 2025. godine, rekao je direktor Centra za uklanjanje mina u BiH Saša Obradović.

Obradović je rekao da je Strategijom protivminskog djelovanja planirano izdvajanje 336,2 miliona KM sa ciljem ispunjenja svih strateških i operativnih ciljeva.

On je naveo da je odobreno produženje postojeće Strategije do 2027. godine, te da će ova godina dati jasne pokazatelje kada bi trebalo da bude završen proces deminiranja.

- Marketing -

Obradović je rekao da je za “protivminske akcije” u prošloj godini utrošeno 31.653.180 KM.

“Od ukupnog iznosa domaće institucije su za proces deminiranja izdvojile 16.302.532 KM, a od donatora i međunarodnih izvora finansiranja obezbijeđeno je 15.350.648 KM”, rekao je Obradović.

Prema njegovim riječima, BiH je dobila produženje roka za uklanjanje svih preostalih minsko eksplozivnih sredstava prema Konvenciji o zabrani protivpješadijskih mina, a novim rokom precizirano je da zemlja bude očišćena od mina do 2027. godine.

On je rekao da je od zaostalih mina u BiH, u poslijeratnom periodu, stradalo 1.780 osoba, od čega je 623 poginulo.

“Prilikom obavljanja poslova humanitarnog deminiranja u BiH stradala su 134 deminera, od čega 53 smrtno”, rekao je Obradović.

Obradović je rekao da se broj civilnih žrtava smanjuje, ali je podsjetio da se i prošle i ove godine dogodila po jedna “minska nesreća” u kojima su poginula dva muškarca.

“Većinom je urbani dio gradova i sela očišćen, ali su i dalje pod minama ostale rubne padine i šumska gazdinstva. Sve površine su označene, ali ima ljudi koji uklanjaju znakove. Ulaze u šume zbog sječe drveta, svjesno ulaze i oni najčešće stradaju”, upozorio je Obradović.

Najugroženije opštine u BiH su: Doboj, Teslić, Maglaj, Usora, Zavodovići, Gornji Vakuf, Sanski Most, Velika Kladuša, Travnik, Ilijaš i Konjic.

Do sada pronađeno 80.000 mina i 65.000 eksplozivnih sredstava zaostalih nakon rata.

- Marketing -