Postani član

Zaslužujete ekskluzivan i kvalitetan sadržaj.

Bez ovoga nema ulaska u BiH: Stranci na granici moraju imati 150 KM za svaki dan boravka

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, Savjet ministara BiH donio je Odluku o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako je ranije saopšteno iz Savjeta ministara, najmanji iznos sredstava kojima stranac mora raspolagati kod ulaska u Bosnu i Hercegovinu za 2023. godinu je 150 KM za svaki dan namjeravanog boravka u BiH, ili protivvrijednosti u stranoj konvertibilnoj valuti, navodi se u odluci Savjeta ministra BiH.

Državljani sljedećih država mogu ući u Bosnu i Hercegovinu, osim s pasošem i sa važećom ličnom kartom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo:

– države članice Evropske unije

Tekst se nastavlja ispod oglasa

– države potpisnice Šengenskog sporazuma

– Andora, Crna Gora, Lihtenštajn, Monako, San Marino, Srbija, Sveta Stolica i Švajcarska Konfederacija.

- Marketing -