Postani član

Zaslužujete ekskluzivan i kvalitetan sadržaj.

Zvanični podaci: U FBiH opet smanjena proizvodnja uglja, struje, koksa…

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji BiH u februaru je bila manja za 2,15 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine, mrkog uglja za 6,78 posto, koksa za 10,93 posto, dok je proizvodnja lignita veća za 42,07 posto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji BiH u drugom mjesecu iznosila je 729 gigavat-sati i manja je za 2,15 posto u odnosu na februar lani, kada je iznosila 745 gigavat-sati, objavio je Federalni zavod za statistiku.

U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije hidroelektrane su učestvovale sa 43,48 posto, termoelektrane sa 51,02 posto, a vjetroelektrane sa 5,50 posto.

Proizvodnja mrkog uglja u februaru iznosila je 321.984 tone, dok je u istom mjesecu 2023. godine proizvodnja iznosila 345.408 tona.

Proizvodnja lignita u februaru iznosila je 108.448 tona, a koksa 54.947 tona, dok je u istom mjesecu prošle godine proizvodnja iznosila 76.333 tone, odnosno 61.686 tona.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uvoz naftnih proizvoda u februaru je 88.830 tona i veća je za 6,79 posto ili 5.645 tona u odnosu na isti mjesec 2023. Od ukupnog uvoza u februaru, 77,76 posto se odnosi na dizel-gorivo, 11,5 posto na bezolovni motorni benzin, a na mazut i lož-ulje ekstra lako 4,45 posto.

- Marketing -