Postani član

Zaslužujete ekskluzivan i kvalitetan sadržaj.

Zrak je zagađen, u Kaknju proglašena epizoda „Pripravnost“

Načelnik općine Kakanj Mirnes Bajtarević u petak je donio Odluku o proglašavanju epizode ” Pripravnost” zbog  povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku na području ove općine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Načelnik na osnovu prekoračenih graničnih vrijednosti zagađujućih materija, odnosno dnevnih prosječnih vrijednosti lebdećih čestica PM 10 prikupljenih sa mobilne stanice za praćenje kvaliteta zraka Općine Kakanj i prekoraćenih graničnih vrijednosti zagađujućih materija, odnosno prekoračenih dnevnih prosječnih vrijednosti lebdećih čestica PM 10 i sumpornog dioksida SO2 sa stanice Centar Kakanj (u vlasništvu Ministarstva prostornog uređenja, prometa i komunikacija ZDK ) od 22.01.2024. godine te na osnovu uspostavljene stabilne vremenske situacije proglašene od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda Sarajevo, od dana 26.01.2024.godine, proglašava “epizodu Pripravnost'”.

Uz proglašenje epizode “Pripradnost” objavljene su i sljedeće preporuke i mjere:

1. Preporuka rizičnım grupama stanovništva općine Kakanj za smanjenje kretanja.

2. Apeluje se vozačima za smanjenje korištenja privatnih automobila.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

3. i preporučuje se smanjenje emisije iz proizvodnih i energetskih postrojenja, kućnih ložišta ostalih izvora

Subjekti koji učestvuju u primjeni Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagadenosti zraka na području Ze-do kantona”.(Sl. novine Ze-do kantona br.1/13). prema mogućnostima da postupe skladu sa svoJ1m Internım operat1vnım planovima G slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, ukoliko je to definisano u istıma.

Indeks kvaliteta zraka danas u devet sati iznosio je 35 u Doboju dok je u centru 102.

U Doboju je zrak dobar dok u centru nezdrav za osjetljive grupe.

  • Odluka o prestanku epizode će se donijeti kada se u toku trajanja epizode uspostavi trend opadanja koncentracija zagađujućih materija u prethodna 24 sata na osnovu rezultata sa stanice na kojima se vrši mjerenje i ako se prema zvaničnoj meteorološkoj prognozi predviđa prestanak ili slabljenje stabilne meteorološke situacije u naredna najmanje 24 sata – saopćeno je.

(K.P. / Kakanj-X)