Za 20 posto veći od prošlogodišnjeg: Odluka o budžetu FBiH

Nakon konstituirajuće sjednice Predstavničkog doma, predsjedavajuća Mirjana Marinković – Lepić sazvala je prvu redovnu sjednicu tog doma na čijem se predloženom dnevnom redu nalazi budžet Federacije BiH za 2023. godinu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zakon o budžetima Federacije propisuje da, ukoliko oba doma Parlamenta FBiH ne donesu budžet prije početka fiskalne godine, nastavlja se finansiranje poslova, funkcija i programa korisnika budžeta na osnovu odluke o privremenom finansiranju i to najduže za prva tri mjeseca.

Ako se potom budžet ne usvoji najkasnije do 31. marta, prestaju sva finansiranja iz budžeta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako će o ovogodišnjem budžetu glasati poslanici vidjet će se na sjednici Predstavničkog doma u srijedu 25. januara, dok se delegati trebaju izjasniti u petak, 27. januara, na vanrednoj sjednici Doma naroda, koja će biti održana nakon nastavka konstituirajuće sjednice tog doma.

U Prijedlogu budžeta, u iznosu od 6,7 milijardi KM, stoji da je on za 20,1 posto, odnosno za nešto više od 1,1 milijardu KM veći od prošlogodišnjeg.

Jedan od ključnih prioriteta pri planiranju budžetskih sredstava za narednu fiskalnu godinu bilo je osiguranje stabilnosti u isplatama penzija, boračkih i socijalnih naknada, te drugih davanja predviđenih budžetom Federacije BiH.

Pojedinačno posmatrano, najveće povećanje se odnosi na isplatu penzija po više različitih zakonskih osnova i to za 665 miliona KM.

NAJNOVIJE

NAJČITANIJE