― Marketing ―

Veliki rast plaća u Njemačkoj: Dobra vijest i za radnike na određeno vrijeme!

- Marketing -

Radnici zaposleni na određeno vrijeme (Zeitarbeit ili Leiharbeit) u Njemačkoj u budućnosti će biti bolje plaćeni. Nakon povećanja minimalne satnice, sindikati i poslodavci dogovorili su se da će prilagoditi kolektivne ugovore za ove zaposlenike.

Radnici na određeno vrijeme u Njemačkoj trebali bi dobiti više novca. Kolektivnim ugovorom za privremeni rad Njemačkog saveza sindikata (DGB), Savezne udruge poslodavaca pružatelja kadrovskih usluga (BAP) i Interesne skupine njemačkih agencija za privremeno zapošljavanje dogovoreno je usklađivanje kolektivnih ugovora o plaćama za ove zaposlenike.

Korekcija kolektivnog ugovora je postala neophodna nakon što je Bundestag odlučio povećati zakonsku minimalnu satnicu.

- Marketing -

Plaće će rasti u tri faze

Prema riječima Stefana Körzella, člana uprave DGB-a i glavnog pregovarača za na strani zaposlenika ostvareno je ukupno povećanje plaće od 24,1 posto za najnižu platnu skupinu tokom trajanja kolektivnog ugovora.

Sukladno tome, plaće će rasti u tri faze – prvo je porasla na 12,43 eura 1. oktobra prošle godine, zatim na 13,00 eura raste 1. aprila 2023. i u trećem koraku na 13,50 eura 1. januara 2024.

Za platne grupe 2a i 2b dogovorena su povećanja od ukupno 19 odnosno 16 posto, 01. aprila 2023 godine raste na 13,20 ili 13,50 eura te 1. januara 2024. na 13,80 ili 14,15 eura.

Prema Körzellu, važna tvrdnja sindikata bila je nastavak postizanja značajnog jaza u odnosu na zakonsku minimalnu plaću u nižim platnim razredima.

Rečeno je da će se na jesen pregovarati o platnim skupinama od 3 do 9. Privremeni rad jedan je od sektora s najvećom pokrivenošću kolektivnim ugovorom u Njemačkoj.

Privremeni rad nastaje kada agencija za privremeni rad (iznajmljivač) potpiše radni odnos sa zaposlenikom na ograničeno vrijeme, kojeg uz naknadu šalje drugoj tvrtki (najmodavcu), piše Fenix magazin.

- Marketing -

Općinski sud u Kaknju u 2023. godini izrekao 22 zaštitne mjere prema počiniocima nasilja u porodici

U periodu od 01.01. do 31.08.2023. godine Općinski sud u Kaknju je, shodno odredbama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH, počiniocima...