Transparency International kritikovao predložene izmjene Zakona o državnoj službi i ukazao na brojne manjkavosti

Transparency International u BiH (TI BiH) uputio je dopis Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine zajedno sa komentarima na predložene izmjene Zakona u državnoj službi u institucijama BiH, koji kako navode ima brojne manjkavosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa
  • Iako su ciljevi ovih izmjena trebali biti depolitizacija i reorganizacija državne službe u okviru ispunjavanja jednog od 14. prioriteta iz mišljenja Evropske unije”, navodi Transparency International.

Ističu da ukoliko se usvoje predložene izmjene savjetnici članova Predsjedništva, predsjedavajućeg i ministara u Vijeću ministara te guvernera i viceguvernera Centralne banke moći će biti lica bez univerzitetske diplome i državljanstva BiH, a te poslove moći će raditi i lica koja su stekla zakonske uslove za penziju.

Državni službenici koji već rade u institucijama neće biti obavezni da odrade probni rad u slučaju promjene radnog mjesta, te će biti ocjenjivani samo jednom godišnje, što je “korak u azad” u odnosu na važeći zakon.

Tekst se nastavlja ispod oglasa
  • Pored toga, predložene izmjene uopće ne tretiraju pitanje zapošljavanja i selekcije državnih službenika, te je propuštena prilika da se unaprijedi meritornost u zapošljavanju, jer nije osigurano da se postavljanje državnih službenika vrši na osnovu rezultata javnog konkursa uz obavezu da se najuspješniji kandidat postavi na radno mjesto državnog službenika”, navode.

Objašnjavaju i kako TI svakodnevno dobija prijave građana koji ukazuju na nepravilnosti vezane za provođenje javnih konkursa i već godinama ukazuje da je na svim nivoima vlasti obesmišljen institut javne konkurencije jer ne postoji obaveza izbora državnog službenika koji je ostvario najveći broj bodova u procesu selekcije.

  • Osim toga, izmjene ne adresiraju ključna pitanja odgovornosti državnih službenika, te racionalizacije i efikasnosti rada”, navode iz TI.

Također, ističu da bi uslovi da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije osuđivan za krivično djelo, trebali predstavljati opće uslove, upravo zbog brojnih primjera zapošljavanja osuđivanih lica kao i slučajeva korupcije sa kojima se u vezu dovode državni službenici.

  • Iako predložene izmjene predviđaju uspostavljanje registra zaposlenih u institucijama BiH na koji se godinama čeka i koji bi trebalo da uvede veću transparentnost u ovom segmentu, važno je skrenuti pažnju da u tom dijelu preporuke Agencije za zaštitu ličnih podataka nisu ispoštovane i ukoliko se usvoji predložena odredba, ista neće biti u skladu sa Općom uredbom o zaštiti ličnih podataka, na šta je Agencija u dva navrata upozorila predlagača zakona,” poručili su iz Transparency International.

TI BiH je nedavno objavio istraživanje koje je pokazalo da čak 68,8 posto građana BiH nema povjerenje u rad zaposlenih u javnoj upravi, a gotovo četiri petine ispitanika (78,6 posto) vjeruje da se do posla u ovom sektoru dolazi “preko veze”.

Zbog toga TI BiH smatra da se donošenjem izmjena Zakona o državnom službi BiH ali i drugim reformama na svim nivoima mora osigurati depolitizacija i profesionalizaicja javne uprave što je prvi korak ka vraćanju povjerenja građana u institucije.

NAJNOVIJE

NAJČITANIJE