TI BiH prijavio novog direktora BH Telecoma zbog sukoba interesa

Transparency International u BiH uputio je prijavu Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa BiH protiv novog direktora BH Telekoma Amela Kovačevića, bivšeg savjetnika ministra inostranih poslova BiH Elmedina Konakovića. Kovačević je imenovan za generalnog direktora iako Zakon o sprečavanju sukoba interesa BiH ne dozvoljava savjetnicima izabranih zvaničnika da rukovode javnim preduzećima šest mjeseci nakon isteka mandata.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prema medijskim navodima Kovačević je do nedavno obavljao savjetničku funkciju a Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 21. septembra  potvrdila odluku Nadzornog odbora javnog preduzeća BH Telecom dd. Sarajevo kojim su izabrani vršioci dužnosti uprave ovog preduzeća, među kojima se nalazi i njegovo ime.

Amel Kovačević je član NiP-a a njegovo imenovanje sa političke funkcije direktno na poziciju direktora jednog od najznačajnijih javnih preduzeća suprotno je kako Zakonu o sukobu interesa BiH tako i deklarativnom opredjeljenu nove vlasti u FBiH za ispunjavanje uslova iz 14 prioriteta, među kojima se posebno naglašava potreba depolitizacije javnih preduzeća.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Takođe treba podsjetiti da je rad Komisije za odlučivanje o sukobu interesa na nivou BiH, koja u ovom slučaju treba da donose odluku, često blokiran zbog političkog načina odlučivanja i da brojne prijave iz ranijeg perioda još nisu riješene. To se potvrdilo nedavno kada sjednica ove komisije otkazana zbog nedostatka kvoruma a na dnevnom redu našli su se nacrti odluka o sankcijama protiv više funkcionera uključujući i one protiv aktuelnog premijera Federacije BiH Nermina Nikšića i direktora Regulatorne Agencije za komunikacije (RAK) Draška Milinovića, dok se još od ranije čeka odluka protiv Milorada Dodika i drugih političara koje je TI BiH prijavljivao zbog sukoba interesa.

Pojava sukoba interesa nesmetano prolazi i na nižim nivoima jer se u Federaciji BiH postojeći zakon iz ove oblasti ne primjenjuje a nacrt novog je povučen iz procedure dok je novim izmjenama zakona u Republici Srpskoj sukob interesa praktično legalizovan, što upućuje da su političari u BiH, i pored proklamovane podrške evropskom putu BiH krenuli upravo u suprotnom smjeru.

TI BIH podsjeća da proces evropskih integracija od BiH zahtjeva unaprjeđenje ključnih antikourpcijskih zakona, među kojima je i onaj koji reguliše sukob interesa, te da je ovo pitanje moguće riješiti temeljnim usklađivanjem zakona na svim nivoima vlasti u BiH i uspostavljanjem tijela koja su politički i na svaki drugi način nezavisna za odlučivanje o sukobu interesa javnih funkcionera.

NAJNOVIJE