Slučaj u Kaknju: Na ljekarski nalaz dopisao Apaurin i isti predao u Dom zdravlja

Općinski sud u Kaknju donio je i javno objavio osuđujuću, prvostepenu i nepravosnažnu presudu u krivičnom predmetu protiv optuženog B.E. zbog krivičnog djela „krivotvorenje isprave“ iz člana 373. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije BiH.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Optuženom B.E. izrečena je uslovna osuda kojom se utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 4 (četiri) mjeseca i istovremeno određuje da se ista neće izvršiti, ukoliko optuženi u roku od 1 (jedne)  godine od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo.

Optuženi B.E. kriv je što je:  u Kaknju, vremenskom periodu od 08.11.2023. godine, kada je od strane Javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti ovisnosti ZDK, Odjeljenje detoks, izdat ljekarski nalaz na njegovo ime koji je potpisan i ovjeren od prim. dr. K.S., u dijelu gdje je od strane doktora upisana terapija, hemijskom olovkom dopisao lijek „Apaurin 10 mg“ s ciljem da takvu preinačenu ispravu upotrijebi kao pravu, što je i htio, iako je bio svjestan da mu u sastavu terapije takav lijek nije propisan od strane ljekara, nakon čega je dana 29.11.2023. godine ljekarski nalaz koji je prethodno preinačio upotrijebio kao pravi u Javnoj ustanovi „Dom zdravlja Kakanj“, kada ga je predao svom porodičnom ljekaru dr. A.O., kako bi mu na osnovu takvog nalaza izdala recepte, iako je bio svjestan da na taj način upotrebljava preinačenu ispravu, što je i htio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

(Kakanj-X)

NAJNOVIJE

NAJČITANIJE