rudar

limometal_28
Novalić sa rudarima iftario 300 m pod zemljom: “Jedno od