― Marketing ―

PODRŠKA OPĆINE: Pokreni svoj posao u Kaknju

- Marketing -

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2022. godinu, broj: 01/1-15-51/22 od 28.02.2022. godine (“Službene novine Općine Kakanj”, broj: 3/22) Općinski načelnik objavljuje

 

JAVNI POZIV

- Marketing -

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava

za razvoj poduzetništva i obrta za 2022. godinu, projekat

“Pokreni svoj posao u Kaknju”

Pozivaju se zainteresovani sa područja općine Kakanj da podnesu zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava namijenjenih za projekat „Pokreni svoj posao u Kaknju“.

Korisnici podsticajnih sredstava mogu biti:

nezaposlena lica, prijavljena na evidenciju Biroa za zapošljavanje Kakanj prije dana objave javnog poziva,  a koja u tekućoj godini registruju djelatnost;

fizička/pravna lica koja su registrovala djelatnost poslije 03.06.2021. godine (a prije registracije djelatnosti su bili na evidenciji Biroa za zapošljavanje Kakanj).

Gore navedena lica moraju ispunjavati i sljedeće uslove:

  • da imaju prebivalište na području općine Kakanj;
  • da nemaju duga po osnovu javnih prihoda;

da do sada nisu bili korisnici podsticajnih sredstava namijenjenih za ovaj Projekat, kao i članovi njihove uže porodice (majka, otac, sin/kćerka, suprug/supruga).

Ovim podsticajem predviđeno je sufinansiranje pokretanja i održavanja malih biznisa registrovanih u osnovnoj djelatnosti kroz registraciju preduzeća (d.o.o.), profesionalnih djelatnosti, obrta i srodnih djelatnosti (osim poljoprivrede i javnog prijevoza), te djelatnosti pripreme i usluživanja hrane (restorani, ćevabdžinica, buregdžinica i pizzeria).

Podsticajna sredstva namijenjena su za:

refundaciju troškova obaveznih doprinosa – PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, za registrovanu djelatnost – period od 24 mjeseca (prva godina u iznosu od 100%, a maksimalno 413,00 KM/mjesec, druga godina 50%, a maksimalno 206,50 KM/mjesec),

sufinansiranje troškova nabavke mašina i opreme neophodnih za obavljanje registrovane djelatnosti u iznosu do 3.000,00 KM do 5.000,00 KM (iznos sredstava za nabavku opreme biće određen prema broju zaposlenih u momentu podnošenja zahtjeva za isplatu podsticajnih sredstava za nabavku opreme i to: 3.000,00 KM za jedno zaposleno lice, 4.000,00 KM za dva zaposlena i 5.000,00 KM korisnicima podsticaja koji budu imali tri i više zaposlenih. Broj zaposlenih uključuje i vlasnika/direktora. Korisnici podsticaja će biti obavezni zaposlena lica zadržati u radnom odnosu najmanje 12 mjeseci).

Zainteresovani kandidati koji podnose prijavu na Javni poziv dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

  • zahtjev koji se može preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj ili klikom ovdje
  • uvjerenje da se lice nalazi na evidenciji Biroa za zapošljavanje Kakanj;
  • rješenje o registraciji djelatnosti (ukoliko je firma registrovana);
  • obavještenje o razvrstavanju djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti (ukoliko je firma registrovana);
  • biznis plan;

ovjerenu izjavu da će nakon odobravanja podsticajnih sredstava, registrovanu djelatnost održavati u trajanju od najmanje 24 mjeseca  od dana potpisivanja ugovora o realizaciji projekta „Pokreni svoj posao u Kaknju“;

ovjerenu izjavu da podnosilac zahtjeva niti članovi njegove uže porodice nisu bili korisnici podsticajnih sredstava Općine namijenjenih za projekat „Pokreni svoj posao u Kaknju“.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ovu vrstu podsticaja ostaje otvoren do 15.4.2022. godine.

Odabrani kandidati će nakon što registruju djelatnost (za lica koja nisu registrovana) potpisati ugovor sa Općinom kojim će biti definisana međusobna prava i obaveze.

Uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje navedeni su u Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2022. godinu koji se može pogledati klikom ovdje

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj,  I sprat, zgrada Općine Kakanj svakim radnim danom od 07:00 – 15:30 sati ili pozivom na broj telefona 032 771 800 lokal 848.

- Marketing -

BONUS VIDEO

Izložba “Unutar četiri zida” otvorena u Sarajevu

Večeras je u prostoru galerije Europe House u Sarajevu svečano otvorena izložba pod nazivom "Unutar četiri zida", koju su zajednički kreirale fotografkinja Aida Redžepagić...