― Marketing ―

Odriču se BiH: Naši građani najviše uzimaju njemačko i austrijsko državljanstvo

- Marketing -

Dok domaći političari kalkulišu, građani odlaze. Samo za nešto više od dva mjeseca državljanstva Bosne i Hercegovine odreklo se 369 osoba, dok je prošle godine to učinilo gotovo 2 hiljade 700 osoba.

Da li je za nadležne dovoljan alarm podatak da se od 1996. godine do danas državljanstva odreklo gotovo 98 hiljada osoba?

Edin Hadžimehmedović u Austriju je došao 2002. godine. Državljanstvo te zemlje je dobio nakon dvanaest godina. Državljanstva Bosne i Hercegovine se odrekao.

- Marketing -

“Imate jednostavno te određene mogućnosti imate određenu političku stabilnost padaju i vlade i u Austriji uvijek ima tih političkih previranja. Nije Austrija po tome ništa posebna, ali to se sve odvija ima jedna politika ima jedna kultura ponašanja u toj poltici koja bez obzira na sva previranja koja se dešavaju daje vam osjećaj te političke stabilnosti”, kaže Edin Hadžimehmedović.

Pored poražavajuće činjenice koliko građana je do sada napustilo BiH i odreklo se državljanstva, u Uniji za održivi povratak i integracije ukazuju i na, kako kažu, diskriminatorski zakon koji otežava i povrat državljastva za one osobe koje su ga se odrekle po različitim osnovama. Istovremeno, ukazuju i na podatak da administrativna taksa za odricanje iznosi 800 maraka.

Mi u ovom slučaju dobivamo prihod od tih građana koji moraju to da plate i naravno u budžetu Vijeća ministra je stavka prihodi o odricanju naših građana Bosne i Hercegovine – navodi Mirhunisa Zukić iz Unije za održivi povratak i integracije BiH.

Pored trenda odlaska iz BiH, koji traje odavno, u posljednje vrijeme negativan faktor koji utiče na demografsko kretanje je negativan prirodni priraštaj. Kroz dodatno iseljavanje tanji se piramida najproduktivnijeg dijela stanovništva, ističe demograf Aleksandar Čavić.

“Mi smo ušli u jednu negativnu spiralu, i bez nekog strateškog i planskog društvenog odgovora prosto nećemo moći da izađemo iz toga, nego će rezultati koje mi budemo bilježili u pogledu demografskih trendova nastaviti da budu negativni, nažalost i sve negativniji u budućnosti”, kaže Čavić za BHRT.

“Ljudi ne odlaze, ljudi bježe da bi se spasili od samozvanih čuvara vitalnog nacionalnog interesa zarad bolje budućnosti, posla i normalne životne i društvene atmosfere spasa sebe i vlastite djece”, kaže sociolog Esad Bajtal.

Građani Bosne i Hercegovine najčešće se odriču državljanstva BiH radi sticanja državljanstva Savezne Republike Njemačke i Republike Austrije. Bosna i Hercegvina ima potpisane sporazume o dvojnom državljanstvu sa Srbijom, Hrvatskom i Švedskom, te građani koji stiču državljanstvo tih država mogu zadržati i državljanstvo BiH, kažu u Ministarstvu civilnih poslova BiH.

- Marketing -

Općinski sud u Kaknju u 2023. godini izrekao 22 zaštitne mjere prema počiniocima nasilja u porodici

U periodu od 01.01. do 31.08.2023. godine Općinski sud u Kaknju je, shodno odredbama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH, počiniocima...