Objavljena konačna lista kandidata za đačke stipendije: Žalbe moguće u narednih osam dana

Popularno

Povezano

Na službenoj web stranici Općine Kakanj objavljena je u petak Konačna lista kandidata koji su se prijavili na Konkurs za dodjelu đačkih stipendija za školsku 2020/21.

Na osnovu planiranih sredstava u Budžetu Općine za 2021. godinu, dodijeljene su stipendije zaključno sa brojem 77 sa konačne liste.

- Marketing -

Konačna lista se može vidjeti uz pomoć šifre koju su kandidati dobili prilikom prijave na konkurs klikom OVDJE.

Na rješenje se može izjaviti žalba Drugostepenoj komisiji za žalbe u roku od 8 dana od prijema rješenja. Žalba se podnosi putem Službe za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike.

Ukupan iznos stipendije je 300 KM.

- Marketing -

Najnovije