― Marketing ―

Ko u Kaknju izaziva požar? Pojačana kontrola na terenu

- Marketing -

Zbog učestalih slučajeva piromanske obijesti spaljivanja suhe trave i niskog rastinja na području Kaknja, počele su intenzivne kontrole na terenu i prikupljanje informacija o počiniocima.

Na području Kaknja zabranjeno je spaljivanje bilo čega na otvorenom prostoru sa ciljem da se spriječi pojava šumskih požara, štete na parcelama, štetan utjecaj na životinjski svijet, dodatno opterećenje na kvalitet zraka…

- Marketing -

Šta učiniti kada primijetite spaljivanje na otvorenom prostoru (suha trava, smeće, plastika, guma, bilo šta)!?

U takvim situacijama potrebno je pozvati 122. Policija će izaći na teren po dojavi, sačinit će službenu zabilješku i istu proslijediti općinskoj inspekciji koja će izdati prekršajni nalog.

Podsjećamo, na području Kaknja zabranjeno je spaljivanje bilo čega na otvorenom prostoru.

Dojava se može uputiti i putem inboxa službene Facebook stranice Općine Kakanj, te putem e-maila opcinaka@bih.net.ba (anonimnost je zagarantirana).

- Marketing -