― Marketing ―

Historijski važan dokument za Kakanj od Demira

- Marketing -

Iznimno važan i interesantan projekat Kakanjca dr. sc. Emira Demira predstavljen je javnosti.

Riječ je o prijevodu Popisnog deftera stanovništva i domaćinstava Visočke i Zeničke nahije iz 1266.h.g./1850. godine, još jedan vrijedan naučni istraživački poduhvat Demira.

Prijevod popisa se odnosi na područje današnje općine Kakanj i za nas predstavlja dokument od izuzetne historijske važnosti, jer njime možemo na individualnom i porodičnom nivou utvrditi imena naših predaka i na taj način uvezati porodično rodoslovlje do osam generacija. Također, ovaj dokument je dragocjen izvor podataka za uvid u statistiku tog vremena, a može biti i nezaobilazan za različite vrste studija iz domena historijskih, socijalnih, ekonomskih i religijskih nauka za pomenuto razdoblje historije.

- Marketing -
dr.sc. Emir Demir

U nastavku prenosimo recenziju mr. Muharema Omerdića i mr. Amre Lepić-Demir.

Tek okončan i iz štampe izašao „Popisni defter stanovništva i domaćinstava iz 1266. h.g./1850. godine za Visočku i Zeničku nahiju/područje općine Kakanj“, bio je neprocjenjivo polazište njegovom prevodiocu dr sc. Emiru Demiru da proširi istraživanje demografije i migracija na području općine današnje Kakanj za vrijeme Osmanskog carstva.  Ovo istraživanje i njegovi rezultati sabrani su u novo autorsko djelo dr. Demira pod naslovom: „STANOVNIŠTVO KAKNJA U OSMANSKOM PERIODU“Dr Demir se koristio svim dostupnim relevantnim historijskim izvorima koji se odnose na spomenuto razdoblje. U konačnici ni ti izvori nisu bili dovoljni da se riješe pojedine dileme oko prezimena kaknjskih familija, pa je sebi postavio zadatak da dokumentirane činjenice usporedi sa epitafima na nišanima kakanjskih mezarja, što je posao koji zahtijeva mnogo vremena, ogroman trud i umijeće. I naravno, svako zalaganje daje rezultat: Kakanjci su dobili ono što malo ko ima – iz jedne knjige mogu dobiti relevantne podatke o imenima i prezimenima svojih predaka, kao i svim pojedinostima vezanim za njihov nastanak i promjene. Pored toga, dr Demir je javnosti predstavio i podatke o kakanjskim spahijama – vojnom staležu sa veleposjedima, kao i muhtarima, imamima i askerima  ovog kraja.

I na kraju, preostaje mi samo da istinski podržim ovaj rad, preporučim ga za čitanje i predložim kao nezaobilazno polazište za daljnje izučavanje naše historije – napisao je mr. Muharem Omerdić.

„STANOVNIŠTVO KAKNJA U OSMANSKOM PERIODU“ je istraživački rad i svojevrstan naučni doprinos dokumentaciji i shvatanju činjenica o našem identitetu. Autor se u ovom djelu koristio historijskim izvorima i na poseban način ih obrađivao, komparirao i predstavio javnosti. Njegova želja za afirmacijom identiteta i historijskih vrijednosti ga je potakla da geografske cjeline današnje teritorije općine Kakanj sukcesivno obrađuje kroz jednogodišnje objavljivanje članaka. Taj trud je sada sabran na jedno mjesto u vidu zbornika tekstova i predstavlja dio literature koja bi se trebala naći na policama i čitati u svakom kakanjskom domu, a i šire. Mnogi od nas, posebno mlađe generacije, vrlo malo znaju o svojim porodicama i porijeklu, a time i identitetu, tako da je ovo djelo, u koje je uloženo mnogo brige i truda, prilika svima onima sa područja Kaknja da pronađu odgovore i riješe eventualne dileme. Smatram da je ovo istraživanje dobra paradigma da se slične studije provedu na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Stoga, preporučujem svima da ga pročitaju i uzmu kao temelj za daljnja traganja o našoj prošlosti i identitetu. Držim do dubokog uvjerenja da će ova jedinstvena knjiga i njen autor dobiti široku podršku – recenzija je mr. Amre Lepić-Demir.

 

Nova knjiga izašla iz štampe

STANOVNIŠTVO KAKNJA U OSMANSKOM PERIODU

Izdavač: Udruženje „Spektrum“ Sarajevo

CIJENA: 15 KM

Narudžbe:

Email: spektrumsarajevo@gmail.com

Mobilni: +38761353525

Ovaj zbornik tekstova koji nosi naslov „STANOVNIŠTVO KAKNJA U OSMANSKOM PERIODU“ je plod istraživanja koje je tokom 2020. godine ekskluzivno objavljivano u Kakanjskim novinama. Ustrajao sam u namjeri da običnom čovjeku na prikladan način i kroz dostupan lokalni medij približim viziju o njegovom bližem i daljem porijeklu. Istraživanje je dalo rezultate i smatram ga potpuno regularnim iz naučnog aspekta, iako nije dobilo klasični naučni kliše.

Neću se ovdje ustručavati zahvaliti uredniku Kakanjskih novina, Farisu Sikiriću, kao ni direktoru Fikretu Kadriću, na svesrdnoj podršci i čestom insistiranju i podstreku da se objava članaka o stanovništvu Kaknja dovede do kraja. Vjerovatno iz razloga dosljednosti da se svakih petnanest dana u Kaknjskim novinama pojavi novi članak na spomenutu temu imao sam i jači motiv da ovo istraživanje bude u potpunosti zaokruženo. I evo, sad je ukoričeno u ovu knjigu u nadi da će ostati nezaobilazni svjedok pred budućim generacijama o epohi u kojoj se definirao naš lokalni identitet – stoji u predgovoru autora dr sc. Emira Demira.

- Marketing -

BONUS VIDEO

Izložba “Unutar četiri zida” otvorena u Sarajevu

Večeras je u prostoru galerije Europe House u Sarajevu svečano otvorena izložba pod nazivom "Unutar četiri zida", koju su zajednički kreirale fotografkinja Aida Redžepagić...