Antikorupcijski tim Vlade FBiH ima prijave o nepravilnostima u zapošljavanju

Antikorupcijski tim Vlade FBiH u protekla dva mjeseca zaprimio je nekoliko anonimnih prijava, koje se uglavnom referiraju na nepravilnosti u procedurama imenovanja i zapošljavanja u federalnim institucijama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Potvrdio je to u razgovoru za Fenu šef Antikorupcijskog tima Vlade FBiH Eldan Mujanović, navodeći da u pogledu prijava nije bilo nekih posebnih iznenađenja jer se sve tretiraju jednako i prosljeđuju na nadležno postupanje.

 

Tekst se nastavlja ispod oglasa

– Procedura je takva da odmah takve prijave putem zvaničnog protokola Vlade i sa mojim potpisom i službenim pečatom dostavljamo na nadležno postupanje uglavnom tužilaštvu i/ili drugim nadležnim institucijama – rekao je Mujanović.

 

Zadatak tima primarno vidi u izgradnji sistemskih rješenja da se smanje mogućnosti za korupciju.

 

– Ne mislim da se antikorupcijski timovi trebaju pretvoriti u surogate policije, tužilaštva, suda, inspekcije ili drugih sličnih institucija, koliko god to na prvu pomisao izgledalo atraktivno. Po važećim zakonskim propisima, svako saznanje ćemo odmah dostaviti na nadležno postupanje i tu nema nikakve dileme, ali nismo zakonski ovlašteni da radimo tuđi posao vođenja istraga niti to može biti dobar put za efikasnu borbu protiv korupcije – kategoričan je Mujanović.

 

Odgovarajući na upit da li je Antikorupcijski tim uspio identifikovati gdje se javljaju koruptivni rizici, ističe da su prema brojnim pokazateljima i izvještajima, područja u kojima se najčešće javljaju koruptivna ponašanja: javne nabavke, zapošljavanje u javnom sektoru, finansiranje političkih stranaka i kampanja, obrazovanje, zdravstvo, ali i privatni sektor u kojem se također javlja korupcija i postoji potreba za sprečavanjem koruptivnih poslovnih i drugih praksi.

 

– Generalno tamo gdje ima previše ovlaštenja i diskrecije, pogotovo isključivog karaktera, a malo ili nikako nadzora i kontrole koji često dovode do neodgovornog, bahatog i privatnom interesu podređenog ponašanja rezultira korupcijom. Cilj sistemskih napora jeste da se smanje ove vrste rizika, da se poveća odgovornost, smanje diskreciona ovlaštenja i manevarski prostor za koruptivno ponašanje, a planovi integriteta kroz intenzivan i proaktivan monitoring, evaluaciju i neku vrstu eksternog nadzora mogu doprinijeti tom cilju, uz aktivan i permanentan angažman koordinatora antikorupcijskih aktivnosti. Te osobe moramo više podržati, promovisati i stimulisati, čime na određeni način možemo jačati i kulturu integriteta u javnim institucijama – istakao je Mujanović.

 

Prema Akcionom planu za borbu protiv korupcije, Antikorupcijski tim Vlade FBiH trenutno radi na kompletiranju liste kontakt osoba za prevenciju korupcije i koordinaciju antikorupcijskih aktivnosti u svim institucijama, privrednim društvima i drugim subjektima koji su na federalnom nivou vlasti na određeni način podređeni Vladi Federacije BiH.

 

– U tom pogledu radit ćemo i dalje na obučavanju ovih kontakt osoba čime ćemo ojačati sistem koordinacije antikorupcijskih aktivnosti – kaže Mujanović.

 

Paralelno sa ovim procesom među prioritete spadaju i aktivnosti usvajanja planova integriteta u svim navedenim subjektima, poboljšanje metodologija i mehanizama evaluacije tih planova, rane detekcije korupcijskih rizika i protokola postupanja, ali i aktivnosti uspostave određenih javnih registara i bolja saradnja sa državnom Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i drugim domaćim i međunarodnim partnerima.

 

Dosad je imenovano 100 koordinatora na nivou FBiH koji, između ostalog, koordiniraju aktivnosti u domenu planova integriteta.

 

– Oni intenzivno surađuju sa rukovodiocima i uposlenicima svojih institucija u pravcu izrade i usvajanja planova integriteta i njihove implementacije. Taj instrument prevencije korupcije sveobuhvatno analizira pravni okvir, poslovne procese i uticaj drugih faktora na mogućnost javljanja korupcije na nivou institucije, organizacionih jedinica i konkretnih radnih mjesta i potom nakon procjene stepena rizika predviđa konkretne aktivnosti u pravcu smanjenja tih rizika, odnosno, nastanka korupcije. Redovno dobijamo planove integriteta i vidimo da se radi o temeljitim i detaljnim dokumentima koje treba dosljedno implementirati i uvjeren sam da se na taj način direktno smanjuju rizici od nastanka korupcije. Prevencija nema alternativu i cjelokupan sistem treba dominantno usmjeriti na područje prevencije korupcije – konstatovao je Mujanović.

 

Ističe da je za neometano poduzimanje aktivnosti borbe protiv korupcije važno da oba doma Parlamenta Federacije BiH što prije usvoje sistemske propise u domenu sprečavanja sukoba interesa i zaštite prijavitelja korupcije.

 

– Aktivno smo se uključili u proces implementacije Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala, čija implementacija zaista previše kasni – smatra Mujanović.

 

U narednom periodu Vijeće ministara BiH treba da usvoji državnu strategiju borbe protiv korupcije, kako bi se odmah pristupilo izradi takvog strateškog dokumenta za Federaciju BiH.

 

– To je za cijelu BiH trenutno najviši prioritet, jer tek po usvajanju državne strategije svi niži nivoi vlasti mogu započeti rad na izradi i usvajanju svojih strategija i akcionih planova koji bi trebali biti usaglašeni sa državnim strateškim okvirom. Čim se to desi, mi započinjemo aktivnosti pripreme federalne strategije i akcionog plana koje namjeravamo sačiniti u saradnji s našim međunarodnim partnerima i državnom Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije – naglasio je Mujanović u razgovoru za Fenu.

NAJNOVIJE

NAJČITANIJE