Agencija za rad i zapošljavanje BiH: Nezaposlenost u FBiH smanjena, u RS-u povećana

Agencija za rad i zapošljavanje BiH objavila je informacije o stanju na tržištu rada u BiH. Predstavljen je mjesečni “Statistički pregled stanja tržišta rada u BiH sa stanjem na dan 31. 8. 2023”.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako stoji u izvještaju na dan 31. 8. 2023. u BiH je bilo 350.316 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u BiH, a u odnosu na prethodni mjesec, broj nezaposlenih osoba je manji za 145* osoba ili 0,04 posto.

Dodaju da su od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 205.634 ili 58,70 posto žene, a da je u odnosu na isti period prošle godine nezaposlenost u BiH manja za 10.118* osoba ili 2,81 posto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 125 osoba (0,05 posto) i u Brčko distriktu BiH za 120 osoba (0,92 posto), dok se povećala u RS-u za 100 osoba (0,17 posto)”, saopštili su iz Agencije za rad i zapošljavanje.

Objavili su i strukturu osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 31.8.2023. godine, a ona je sljedeća:

NKV 100.491 ili 28,69 posto, od toga 40.577 (28,05 posto) muškaraca i 59.914 (29,14 posto) žene;

PKV-NSS 5.314 ili 1,52 posto, od toga 2.567 (1,77 posto) muškaraca i 2.747 (1,3 posto) žena;

KV 108.879 ili 31,08 posto, od toga 56.398 (38,98 posto) muškaraca i 52.481 (25,52 posto) žena;

VKV 928 ili 0,26 posto, od toga 733 (0,51 posto) muškarca i 195 (0,09 posto) žena;

SSS 97.974 ili 27,97 posto, od toga 33.992 (23,49 posto) muškarca i 63.982 (31,11 posto) žene;

VŠS 5.842 ili 1,67 posto, od toga 1.927 (1,33 posto) muškaraca i 3.915 (1,90 posto) žena;

VSS 30.888 ili 8,82 posto, od toga 8.488 (5,87 posto) muškaraca i 22.400 (10,89 posto) žena.

Ističu da je u augustu brisano ukupno 19.249 osoba sa evidencija službi zapošljavanja, od čega su 9.200 žena. Od ovog broja zaposlene su 7.407 osoba, od čega 3.795 žena.

“Istovremeno je za 10.438 osoba prestao radni odnos, od čega 5.522 žene. Poslodavci su u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 4.015 novih radnika”, istakli su.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u julu 2023. godine, broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 848.267, a od toga je 381.135 žena. U odnosu na juni 2023. godine broj zaposlenih osoba se smanjio za 0,3 posto, a broj zaposlenih žena se također smanjio za 0,4 posto.

Stopa registrovane nezaposlenosti za juli 2023. godine iznosila je 29,2 posto i u odnosu na juni 2023. godine povećala se za 0,2 postotna poena.

NAJNOVIJE