― Marketing ―

Zašto je saobraćaj obustavljen: Radovi na rekonstrukciji mreže grijanja kod direkcije RMU

- Marketing -

Sredinom maja počelo je izvođenje radova na rekonstrukciji magistralnog vrelovoda sistema daljinskog grijanja.

Radovi se izvode u ulici Alije Izetbegovića na dionici od zgrade direkcije RMU do OŠ „Hamdija Kreševljaković“.

Planirano izvođenje radova je u  periodu 10.05-29.05. 2022 a  izvode se  prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji i odobrenju  za građenje broj: 04/1-23-1497/19 od 16.05.2019 te prema Rješenju za odobrenje za izvođenje radova – prokopavanje javne površine ceste  broj: 04/1-23-1295/22 od 05.05.2022 i

- Marketing -

Izvođač radova  je ‘Vodoins’ d.o.o. Tuzla.

Saobraćaj obustavljen

Rješenja o privremenoj obustavi saobraćaja broj: 04/1-23-1636/22 od 06.05.2022   izdato od strane općine Kakanj.

U navedenom periodu, kako je ranije najavljeno, došlo je do privremene obustave saobraćaja a saobraćaj će se preusmjerava prema ”Elaboratu o privremenoj regulaciji saobraćaja u toku izvođenja radova”.

  • Čini se sve kako saobaćaj ne bio morao biti obustavljen. Premda se radi o cijevima velikih gabarita i skučenom prostoru u kojem se postavljaju nastoji se iskoristiti ranije izgrađeni propust ispod kolovozne površine, a sve u cilju da se ne vrši prekopavanje saobraćajnice, molimo za strpljenje i razumijevanje, saopćeno je.

Asfaltiranje 

JP “Grijanje” nakon radova asfaltira površine na kojoj su vršeni radovi na iskopavanjima u cilju rekonstrukcije mreže, ali i preostali dio površine na kojem nije bilo iskopa.

- Marketing -

BONUS VIDEO

Planiranje je ključ svega: Majka troje djece otkrila kako je mjesečne troškove s 1.200 smanjila na samo 440 eura

 U aktualnim poskupljenjima dobrome dijelu ljudi važan je svaki euro, kojega nije lako zaraditi ni uštedjeti. Majka troje djece iz Njemačke promijenila je život nakon...