Vlada FBiH najavila kreiranje programa pomoći kategorijama stanovništva koje su