Što se tiče ovog smrada, britanskog ambasadora ovdje, ovo su

Drljača sa predstavnicom OSCE-a za slobodu medija
Završna konferencija “USAiR – United Student Air Report”