REISUL-ULEMA NA AJVATOVICI:SLOBODU I JEDINSTVO MORAMO SAČUVATI

Dževad Hadžić: Sve naše hadžije su dobro i zdravo
Novalić tvrdi: Struju i hranu možemo proizvesti, gas i gorivo