Povorka ponosa danas u Sarajevu, održaće se i kontraskup