Pet najboljih poslovnih planova u Kaknju nagrađeno bespovratnim finansijskim sredstvima u iznosu od 5.000 KM

Popularno

Povezano

- Marketing -
- Marketing -

U aprilu tekuće godine Općina Kakanj potpisala je ugovor sa Investicijskom fondacijom IMPAKT na realizaciji Programa podrške poduzetništvu na području općine Kakanj sa ciljem pružanja pomoći postojećim poduzetnicima te pružanju podrške osnivanju i radu novih poslovnih subjekata.

Na javni poziv mogli su se prijaviti:

  • Fizička lica sa prijavljenim mjestom boravka na području općine Kakanj
  • Organizacije civilnog društva (udruženja građana i fondacije) sa sjedištem na području Općine Kakanj, zainteresovane za pokretanje socijalnih/društvenih preduzetničkih poduhvata u vidu privrednih društava odnosno formalnog biznisa.
  • Vlasnici postojećeg biznisa koji je registrovan do 12 mjeseci od dana objavljivanja javnog poziva zainteresovani za razvoj preduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.)

Na javni poziv prijavilo se 15 zainteresovanih kandidata.

Nakon provjere ispunjenosti administrativnih uslova kandidata za učešće u Programu “Impakt inkubator poslovnih ideja” pristupilo se planiranoj šestodnevnoj poduzetničkoj obuci . Obuci je pristupilo 11 kandidata.

Tokom obuke svi učesnici su imali kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana.

Kandidatima je nakon završene poduzetničke obuke ostavljen rok od 10 dana za finaliziranje biznis planova i dodjeljene su im potvrde o učešće u poduzetničkoj obuci u okviru IMPAKT inkubatora poslovnih ideja.

Stručna komisija je nakon finalne prezentacije poslovnih planova kandidata odabrala pet najboljih kojima će biti dodijeljena bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 5.000,00 KM:

  1. Solvio doo Kakanj – Adnan Tiro
  2. „Pčelarstvo Ajla“ – Ajla Omerhodžić
  3. Grafovez doo Kakanj – Adisa Erkočević
  4. U.O. AQUA VOD“, – Bećir Aliefendić
  5. Fast food CITY – Mersiha Jašarspahić

 

- Marketing -

Najnovije