Općinski sud u Kaknju tokom prvih pet mjeseci 2023. efikasno riješio 2499 predmeta i ostvario preko 60 posto godišnjeg plana

Općinski sud u Kaknju je u periodu od početka 2023. godine, zaključno sa 7. junom, ostvario natprosječne rezultate rada u pogledu rješavanja predmeta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To se prevashodno odnosi na realizaciju Plana rješavanja predmeta za 2023. godinu, gdje je ostvaren procenat riješenosti od 61,74%, odnosno riješena su 794 predmeta od planiranih 1286.

Po referatima su postignuti sljedeći rezultati: izvršni 144 (50,35%), krivični 71 (62,83%), parnični 265 (51,36%), prekršajni 300 (89,55%) i vanparnični 14 (38,89%).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prosječno trajanje riješenih predmeta po navedenim referatima je 220 dana, što se ocjenjuje izuzetno efikasnim i produktivnim pokazateljem kojim je ostvaren trogodišnji cilj Strateškog plana rada 2022-2024. da u 2023. godini vrijeme potrebno za rješavanje predmeta iznosi 250 dana, a da se isto do 2024. godine smanji na 240 dana.

Tome svakako treba dodati informaciju da kolektivna sudijska norma na nivou Suda iznosi 115,09%, čime je već sada premašena kolektivna norma za 2022. godinu, što potvrđuje tendenciju povećanja broja predmeta u radu kao rezultat strateške opredijeljenosti Suda da predmete rješava prema starosti inicijalnog akta.

S tim u vezi, strateško opredjeljenje je da već tokom 2024. godine ne bude predmeta u radu čiji je inicijalni akt stariji od dvije godine, čime bi se u potpunosti ostvarila ažurnost u rješavanju postupaka, uz istovremeno zadržavanje kvaliteta sudskih odluka u smislu broja potvrđenih odluka u žalbenim postupcima pred višestepenim sudovima.

Također, treba istaći da je tokom prvih pet mjeseci 2023. godine riješeno 44% najstarijih predmeta iz Plana.

Pored toga, bitno je naglasiti da su u naznačenom periodu u rad primljena 2294 predmeta, od čega je riješeno njih 2499.

Dakle, riješeno je više predmeta nego što je zaprimljeno, što predstavlja umanjenje za 205 riješenih predmeta u odnosu na 4506 neriješenih predmeta sa početka izvještajnog perioda.

Statistika riješenih predmeta po referatima: izvršni 525, krivični 268, parnični 410, prekršajni 667, sudska uprava 379 i vanparnični 250.  

Kao što je vidljivo, predmetni podaci odnose se na pravne referate iz nadležnosti ovog Suda, uključujući i Odjeljenje sudske uprave koje obavlja administrativne, finansijske, tehničke i druge poslove od značaja za funkcionisanje i poslovanje Suda.

Navedene rezultate prati i efikasan rad Odjeljenja za zemljišno-knjižne poslove (ZK ured) koje, pored redovnih poslova i zadataka, uspješno implementira Projekat registracije nekretnina Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, što podrazumijeva sistematsko ažuriranje podataka o nekretninama između evidencije katastra i zemljišne knjige. 

Shodno tome, pokrenut je postupak uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine novog premjera Bičer, Bjelavići, Bukovlje i Zgošća, pri čemu treba naglasiti da je u toku uspostava i zamjena zemljišne knjige za katastarske općine novog premjera Tršće i Vukanovići. 

NAJNOVIJE

NAJČITANIJE