― Marketing ―

Općina Kakanj se oglasila o radovima u Mehoriću

- Marketing -

Općina Kakanj nakon čestih upita o radovima na lokaciji Mehorić objavila je obavijest koju prenosimo u cijelosti:

Već na prvu prijavu općinska inspekcija je reagirala, jedino u čemu je općinska inspekcija mogla reagirati su građevinski radovi na izgradnji objekata i u tom smislu općinska inspekcija je učinila maksimum na način da je poduzela i upravne i represivne mjere, oblast voda i uništavanja vodotokova je nadležnost kantonalne inspekcije, i ta inspekcija je bila na terenu

Nakon pisanja medija u vezi određenih radova na lokaciji Mehorić u općini Kakanj, a u vezi sa uništavanjem rijeke Borive i Trstionice, obavještavamo javnost da je odmah nakon zaprimanja prve inicijative za inspekcijski nadzor putem e-maila, općinska inspekcija inicijativu proslijedila Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Ze-do kantona, na dalje postupanje jer se radi o vodama iz nadležnosti kantonalnih organa i šumskom zemljištu.

- Marketing -

Općina Kakanj je od strane kantonalne vodne inspekcije Ze-do kantona obaviještena da je ista poduzela mjere iz svoje nadležnosti i dostavila obavijest o potrebnom poduzimanju mjera iz nadležnosti općinske građevinske inspekcije.

Shodno dostavljenoj obavijesti Kantonalne vodne inspekcije, općinska građevinska inspekcija je izvršila inspekcijski nadzor.

Obzirom da su utvrđene nepravilnosti prema Zakonu o prostornom uređenju i građenju Ze-do kantona, građevinski inspektor je iz svoje nadležnosti poduzeo upravne i represivne mjere da se postojeće stanje uskladi sa odredbama Zakona.

Općina Kakanj ne posjeduje informacije da li je od strane drugih nadležnih inspekcija bilo šta poduzeto.

- Marketing -

Najveći stočar sa Vlasinja sa najviše štala, ovo nema nigdje

Ćamil Mutapčić je vjerovatno najveći stočar sa Vlasinja koji ne planira odustajati od stočarstva iako je u godinama u kojima bi trebao odmarati...