Od danas u CIK-u moguće preuzeti obrasce za prijavu učešća

ZATRAŽENO UKIDANJE SVIH COVID MJERA ZA ULAZAK U BOSNU I
Vojnik OS BiH pomogao unesrećenom na putu Bihać-Bosanski Petrovac