Povezano

Nova velika investicija u JP ‘Vodokom’ Kakanj

Stvoreni preduslovi za novi zamah u pogledu kvaliteta usluga prikupljanja i deponovanja komunalnog otpada.

- Marketing -

Općina Kakanj i Javno preduzeće “Vodokom” realizirali su još jednu veliku investiciju u materijalno-tehničke kapacitete neophodne za novi zamah u pogledu kvalitete usluga u oblasti odvoza i deponovanja komunalnog otpada.

Naime, Općina Kakanj je izdvojila 100.000 KM, a JP “Vodokom” je realiziralo procedure u svrhu nabavke i ugradnje novog sistema-nadogradnje za pražnjenje kontejnera na kamionu za odvoz smeća.

Pored mehanizama za pražnjenje običnih kontejnera, novi sistem omogućava i pražnjenje podzemnih kontejnera koji su postavljeni na području Kaknja.

Radi se o trećoj nadogradnji pomenutog sistema u ovoj godini.

Podsjetimo, u aprilu tekuće godine izvršene su nadogradnje na prva dva kamiona.

Za ukupno tri nadogradnje na tri kamiona “Vodokoma” u 2021. godini Općina Kakanj je izdvojila 300.000 KM.

– Novom investicijom se otvaraju nove mogućnosti, te u tom smislu očekujem nove pomake u pogledu osiguranja adekvatnog stepena komunalne higijene na području Kaknja”, rekao je načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević.

- Marketing -

Najnovije

Popularno