Mostarski sajam se vraća nakon dvije godine: Izložbeni prostor rezervisan,

Za oko 80.000 djece u FBiH dječji dodatak od 100
Sastanak Schmidt – Baerbock: O granicama BiH se ne može