Meta Sjedinjenih Država su akteri čije je djelovanje destabilizirajuće

Završna konferencija “USAiR – United Student Air Report”
UIO oduzela robu u vrijednosti 119.000 KM