Kakanj: Održan inicijalni sastanak za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece

Općinski načelnik je jučer organizovao sastanak sa predstavnicima udruženja „Zemlja djece u BiH“, JU Centar za socijalni rad Kakanj i Policijske stanice Kakanj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naime, udruženje „Zemlja djece u BiH“ uz podršku Programa podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) realizuje projekat „Lokalni operativni referalni kapaciteti u borbi protiv trgovine ljudima (LORKA)”.

Ovo udruženje, zajedno sa USAID-om, je prihvatilo da pruži punu podršku Općini Kakanj, kao i svim drugim institucijama uključenim u postupke prevencije i spriječavanja prosjačenja na području općine Kakanj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Problem prosjačenja kao i svih drugih oblika eksploatacije djece na području općine Kakanj je evidentan već dugi niz godina.

Institucije JU Centar za socijalni rad Kakanj i Policijska stanica Kakanj nisu u mogućnosti da ovaj problem rješavaju samostalno bez uključivanja svih drugih relevantnih institucija.

Shodno tome, Općinski načelnik je pokrenuo aktivnosti uvezivanja i saradnje svih relevantnih institucija sa područja općine Kakanj (JU Centar za socijalni rad Kakanj, Policijska stanica Kakanj, JU Dom zdravlja Kakanj, osnovne i srednje škole, predškolske ustanove, nevladine organizacije…), a radi definisanja koraka i aktivnosti prevencije i postupanja u slučajevima prosjačenja na području općine Kakanj.

U narednom periodu radit će se na izradi protokola i obuci svih aktera i učesnika pomenutih aktivnosti, kao i certificiranju ovlaštenih službenika JU Centar za socijalni rad Kakanj i Policijske stanice Kakanj za rad sa djecom i maloljetnim licima.

Općinski načelnik se zahvalio Udruženju „Zemlja djece u BiH“ i USAID-u na podršci ovom projektu, kao i podršci svim drugim projektima koje Općina Kakanj uspješno realizuje sa USAID-om.

NAJNOVIJE

NAJČITANIJE