Kakanj odlučan u borbi za bolji i ljepši okoliš

Općina Kakanj je i u 2021. godini nastavila kontinuitet značajnog ulaganja u projekte zaštite okoliša i energijske efikasnosti.

Ulaganja se ogledaju kroz realizovane projekte:

- TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA-

– Uklanjanje ostataka građevine, saniranje lokacije i uređenje zelene površine i ozelenjavanje trga u Kraljevoj Sutjesci – utrošeno sredstva 35.480,94 KM;

- TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA-

– Povećanje energijske efikasnosti kroz rekonstrukciju krova na staroj zgradi JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj, vrijednost projekta  135.322,22 KM. Općina Kakanj je iz Budžeta izdvojila iznos od 55.482,02 KM a iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša (po javnom pozivu) obezbjeđen je iznos od 79.840,20 KM.

– Povećanje energetske efikasnosti – javni objekat Dom Vukanovići. Vrijednost investicije 59.358,42 KM, i to iz Budžeta Općine Kakanj iznos od 39.358,42 KM, dok je Federalno ministarstvo prostornog uređenja odobrilo iznos od 20.000,00 KM (prema javnom pozivu).

– Povećanje energetske efikasnosti Ambulante Krševac – nastavak projekta do utroška sredstava– ukupno je utrošeno 12.695,63 KM;

– Izgradnja LED rasvjete u naseljenim mjestima – ukupno investirano  u 9 mjesnih zajednica iznos od 160.061,00 KM;

– Nastavak rekonstrukcije vrelovoda na mreži daljinskog grijanja – ukupna vrijednost investicije 200.000,00 KM, projekat je realizovalo JP „Grijanje“ d.o.o Kakanj.

– Nabavka mehanizacije – nadogradnja autosmećara, JP „Vodokom“ je zaduženo za realizaciju projekta, projekat realizovan u vrijednosti preko 100.000,00KM;

– Sufinansiranje zamjene azbestnih krovova na objektima kolektivnog stanovanja – projekat je u završnoj fazi realizacije, vrijednost investicije 80.202,69 KM (zamijenjen pokrov na 20 objekata kolektivnog stanovanja u ukupnoj površini  od 6.290,80 kvadratnih metara);

– Nadogradnja autosmećara sa istresačem kontejnera sa montiranim kranom za podzemne kontejnere – ukupno vrijednost investicije 200.000,00 KM, projekat je realizovan preko JP Vodokom doo Kakanj;

– Ugradnja podzemnih kontejnera Kraljeva Sutjeska, JP Vodokom d.o.o. Kakanj je zaduženo za realizaciju projekta. Projekat je u fazi realizacije,  ukupno utrošeno 3.204,34 KM, do kraja godine isti će biti realizovan (predviđen iznos od 25.000,00 KM);

– Realizovan projekat  „Adaptacija i rekonstrukcija poslovnog objekta u vikend naselju Ponijeri“ u iznosu od 50.000,00 KM,  JU KSC Kakanj zadužena za realizaciju;

– Izgradnja dječijih igrališta u naseljenim mjestima, projekat u fazi realizacije, do kraja godine će biti realizovana i postavljena tri igrališta od ukupno predviđenih pet za ovu godinu, a nastavak će biti u narednoj godini. Ukupna vrijednost realizacije svih pet igrališta u pet mjesnih zajednica iznosi 40.000,00KM;

– Mobilna monitoring stanica, kojom upravlja Odsjeku za zaštitu okoline – Zeleni ured, stara je preko 12 godina te podložna čestim kvarovima, a zbog složene procedure javne nabavke i deficita adekvatnih servisera na tržištu BiH, postupak nabavke često otežava uredan rad mobilne monitoring stanice. Monitoring stanica nam je potrebna u cilju obavještavanja stanovnika općine Kakanj o kvalitetu zraka, za potrebe primjene Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka na području ZDK i za praćenje trenda zagađenja zraka. Za redovno održavanje stanice i nabavku rezervnih i potrošnih materijala realizovano je 32.862,92 KM. Aplikacijom na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša FBiH obezbijeđen je iznos od 50.000,00 KM za nabavku analizatora za mjerenja SO2 i analizatora prašine PM 10, PM 2,5., a iz Općinskog Bužeta iznos od 28.386, 72 KM, što ukupno iznosi 78.386,72 KM. Takođe za nabavku ostalih analizatora (NOX/NO2/NO, CO, O3) apliciranjem na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša obezbijedili smo sredstva od 65.047,00 KM, a iz Budžeta Općine izdvojili smo iznos od 7.227,48 KM  što ukupno iznosi 72.274,80 KM. Na ovaj način stiču se uslovi za uspostavu fiksne monitoring stanice koja će biti postavljena u gradskoj jezgri čime će se omogućiti efikasnija upotrebu mobilne monitoring stanice za mjerenje zagađujućih čestica u smislu disperzije lokacija mjerenja.

– Općina Kakanj je opredjeljena za uspostavu procesa integralnog upravljanja otpadom na području općine Kakanj pa je tako kroz subvencije troškova sakupljanja, transporta i odlaganja kućnog otpada iz udaljenih mjesnih zajednica shodno Odluci o visini subvencioniranja troškova transporta komunalnog otpada iz udaljenih mjesnih zajednica (Službene novine Općine Kakanj, broj: 6/20) izdvojeno  63.737,50 KM. Odvoz je proširen na odvoz otpada sa izletišta planinarski dom Bočica kojim upravlja  PD „Bočica“ .

– Podržane su jednodnevne volonterske akcije organizovane od strane mjesnih zajednica i nevladinih udruženja, te su realizovani projekti:  Promocija i edukacija stanovnika općine u oblasti zaštite okoline putem medija u općini i šire, Snimanje i emitovanje radio emisija „Eko vijest za bolju svijest“, Snimanje i emitovanje TV  emisije „Zajedno za eko budućnost, poštuj prirodu-čuvaj energiju“. Za ove aktivnosti izdvojena su sredstva u iznosu cca 30.000,00 KM.

– Potpisan je ugovor o prevozu stanovnika općine Kakanj na Ponijere u periodima povećanih vrijednosti zagađujućih materija u zraku, vrijednost  5.803,91 KM;

– Izvršeno je plaćanje drugog anuiteta za nabavljeni vikend objekat Ponijeri u iznosu od 153.250,00 KM;

– Izvršeno je plaćanje obaveza Općine Kakanj za 2020. i 2021. godinu (glavnica +kamata), prema otplatnom planu iz Amandmana IV na Ugovoru skladu sa odredbama Amandmana IV na Zaseban sporazum o pozajmici Projekat rehabilitacije vodosnabdjevanja grada Kaknja, zaključenog 07.10.2015. godine, u iznosu 1.490.353,65 KM i to 205.447,85 KM na ime kamata za 2020. i 2021. godinu a 1.284.905,80 KM na ime glavnice za 2020. i 2021. godinu.

– U cilju održavanja postojećih uređenih površina i uređenja novih izletišta, igrališta i zelenih površina u ruralnim dijelovima općine realizovan je iznos od 10.922,91 KM.

– Uređenje i rekonstrukcija korita i obala rijeka i potoka na području općine Kakanj u cilju prevencije izljevanja i poplava, vrijednost radova 36.606,96 KM;

– Ručno i mehaničko čišćenje, pranje, uklanjanje nečistoća sa gradskih i prigradskih javnih površina i saobraćajnica, održavanje mreže odvodnje atmosferskih voda. Za realizaciju aktivnosti zadužen je Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj. Projekat je u fazi realizacije, do kraja godine će biti realizovan u potpunosti (predviđen iznos od 319.270,91 KM);

– Unapređenje i održavanje javnih zelenih površina (gradskih i prigradskih), za 2021. godinu planirani iznos sredstava je 110.000,00 KM, utrošeno do danas 91.962,38 KM , neutrošeno 18.037,62 KM, projekat će biti realizovan do kraja godine, za realizaciju zadužen Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj;

– Projekti održavanja i poboljšanja higijene kroz popravak i uređenje kontejnera i kontejnerskih mjesta, čišćenje vodnih objekata, deratizacije, kafilerijske usluge, te čišćenje vodnih objekata u iznosu od 80.000,00 KM. Za realizaciju istih zadužen Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj.

– Potpisani su ugovori sa NVO, prema javnom pozivu za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija iz 2020. godine, u ukupnom iznosu od 19.000,00 KM, u toku je dostavljanje izvještaja o realizaciji.

Objavljeno:

Najnovije

Više sadržaja
Povezano

Još jedna firma u BiH će svojim radnicima isplatiti po 1.080 maraka jednokratne pomoći

Uprava kompanije GS – Tvornica mašina Travnik d.o.o donijela...

Podaci CIK-a: Kako su građani Kaknja glasali na općim izborima

Nakon održanih izbora u Bosni i Hercegovini još uvijek...

Žena u Teksasu ubila trudnicu kako bi joj uzela dijete: Samo ju je rezala i rezala

Žena iz Teksasa osuđena je u ponedjeljak za ubistvo...

Vučić na sto muka: Rusija novim potezom tjera Srbiju da joj uvede sankcije…

Srbija zbog Rusije rizikuje prekid pregovora sa Evropskom unijom,...