Kakanj: Jedna od najintenzivnijih sezona radova na rekonstrukciji mreže daljinskog grijanja u Kaknju u 35 godina postojanja mreže

Popularno

Povezano

Od posljednjeg dana prošle sezone grijanja do danas, u Javnom preduzeću “Grijanje” Kakanj nije bilo predaha.

Sudeći po  intenzitetu radova, radi se o jednoj od najintenzivnijih sezona radova na rekonstrukciji mreže daljinskog grijanja u Kaknju u 35 godina postojanja mreže.

- Marketing -

Za sveukupan angažman, direktor Javnog preduzeća “Grijanje” Kakanj Muamer Čelebić je pohvalio sve radnike ovog preduzeća iza kojih je period veoma intenzivnog rada koji se sada nastavlja istim, snažnim tempom u okviru priprema za novu sezonu grijanja.

Da je sve bilo u punom pogonu svjedoči i zbirni izvještaj realiziranih radova u 2021. godini:

 1. Rekonstrukcija magistralnog vrelovoda od toplotne podstanice TP Ušće do toplotne podstanice TP II (direkcija RMU). Rekonstrukcija je izvršena demontažom starih cijevi prečnika DN250 i montažom novih predizolovanih cijevi dimenzija D N350, dužina trase 185 m;
 2. Rekonstrukcija vrelovoda za toplotnu podstanicu TP Dobojska škola. Rekonstrukcija je izvršena u dužini trase od 320 m, od toplotne podstanice TP Doboj do pasarele na autocesti. Radovi su izvršeni zamjenom starih cijevi dimenzija DN80 i ugradnjom novih predizolovanih cijevi dimenzija DN125 čime se stvaraju uslovi za proširenje grijanja na naselja Slijevnice, Željeznička stanica i Bičer.
 3. Rekonstrukcija vrelovoda dimenzija DN125, za toplotnu podstanicu TP Čatići, u dužini od 96 m trase. Izvršena je demontaža starih cijevi prečnika DN125 i ugradnja novih predizolovanih čeličnih cijevi prečnika DN125.
 4. Rekonstrukcija toplovoda u naselju Hrasno dimenzija DN125, DN80, DN40, DN32 i DN25, dužina trase 144 m. Rekonstrukcija je izvršena demontažom starih cijevi i ugradnjom novih predizolovanih cijevi što je preduslov za pouzdanije grijanje, bolji kvalitet grijanja i priključenje novih objekata na sistem daljinskog grijanja.
 5. Rekonstrukcija toplotne podstanice TPVII (zgrada IC). Radovi su obuhvatili:

 • Ugradnju nove opreme
 • Rekonstrukciju cijevne mreže
 • Izradu razdjeljivača
 • Ugradnju radnih i rezervnih pumpi;
 1. Rekonstrukcija toplotne podstanice TPVI-a (soliter I). Radovi su obuhvatili:
 • Ugradnju nove opreme
 • Rekonstrukciju postojeće cijevne mreže
 • Izradu razdjeljivača
 • Ugradnju radni i rezervni pumpi;

Rekonstrukcijom toplotnih podstanica se obezbjeđuje bolji kvalitet grijanja, a obezbjeđuje se i veća sigurnost radnika prilikom održavanja opreme i obilaska podstanica.

 1. Izvršena je nabavka i ugradnja 35 vodomjera u toplotnim podstanicama sa ciljem tačnog i pouzdanom mjerenja nadopune vode u toplovodni sistem grijanja;
 2. Tekući poslovi koji su izvršeni na održavanju sistema grijanja:

– Sanacija puknuća na vrelovodu i toplovodu koja nisu sanirana u toku sezone grijanja,

-Ispitivanje izmjenjivača toplote, ekspanzionih posuda i sigurnosnih ventila u 26 toplotnih podstanica,

-Izolacija nadzemnog dijela vrelovoda na dionici vrelovoda Mile;

 1. Broj novih priključaka na sistem daljinskog grijanja je značajan pogotovo kada su u pitanju naselja Albanija i Parmak Mahala.
 2. U toku je provođenje tendera za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju opreme za centralni nadzor i daljinsko upravljanje u četiri podstanice: TP Doboj, TP Studenac, TP Dobojska škola i TP Doboj IV;
 3. U toku je izrada projektno-tehničke dokumentacije za toplifikaciju prigradskih naselja u Kaknju: Slijevnice, Željeznička stanica, Bičer, Varda, Podvarda, dijelovi MZ Kakanj II, Pope, Plandište, Mile, dijelovi naselja Bare, ulica ZPO i Zgošća (idejni projekat);
 4. Provedena je tenderska procedura i izabran izvođača radova, te su pribavljanje potrebne saglasnosti za izvođenje radova na toplifikaciji naselja Povezica.
- Marketing -

Najnovije