― Marketing ―

Kakanj: Javni poziv za dodjelu petnaestoaprilskih aprilskih priznanja

- Marketing -

Na osnovu člana 11. Odluke o dodjeli Petnaestoaprilskih priznanja („Službene novine Općine Kakanj broj: 09/11 i 5/16), Komisija za dodjelu Petnaestoaprilskih priznanja objavljuje javni poziv za  dodjelu  petnaestoaprilskih priznanja Općine Kakanj.

U povodu „15. aprila – Dana općine Kakanj“  Općinsko vijeće Kakanj, u skladu sa kriterijima Odluke o dodjeli Petnaestoaprilskih priznanja dodjeljuje slijedeća priznanja:

  1. „GRB OPĆINE KAKANJ“ – 1 PRIZNANJE
  2. „PLAKETA SA DIPLOMOM“- 3 PRIZNANJA
  3. „ZAHVALNICA“ – 5 PRIZNANJA

Petnaestoaprilska priznanja dodjeljuju se: državnim organima i državnim institucijama, privrednim društvima, javnim preduzećima, javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana i drugim neprofitnim organizacijama, međunarodnim organizacijama, stranim državama, prijateljskim gradovima, državljanima drugih država, vjerskim zajednicama, građanima i drugim.

- Marketing -

KRITERIJI ZA DODJELU PETNAESTOAPRILSKIH PRIZNANJA

A)„GRB OPĆINE KAKANJ“

„Grb Općine Kakanj“ se dodjeljuje za:

-izuzetne uspjehe u radu i ostvarenju natprosječnih rezultata rada i poslovanja,

-ostvarenje pozitivnih ekonomskih rezultata poslovanja i finansijskih pokazatelja,

-povećanje produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti poslovanja,

-značajno ostvarenje fizičkog obima proizvodnje i izvršenih usluga,

-povećanje zaposlenosti,

-ostvarenje značajnog izvoza proizvoda i usluga na strana tržišta,

-unapređenje zaštite životne okoline i kvaliteta življenja,

-doprinos u oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture i sporta,

-afirmaciju i promociju općine Kakanj,

-postignute rezultate u naučno-istraživačkom radu,

-doprinos općini u privrednom razvoju i izgradnji infrastrukturnih objekata,

-u povodu jubileja i značajnih datuma dobitnika priznanja i

-ostvarene rezultate u drugim segmentima društvenog i javnog života.

B) „PLAKETA SA DIPLOMOM“

„Plaketa sa diplomom“ dodjeljuje se za:

-postignute uspjehe u radu i rezultatima rada koji su imali poseban značaj za razvoj općine i društva u cjelini,

-doprinos u odbrani zemlje i očuvanju nezavisnosti Bosne i Hercegovine,

-promociju demokratije i osnovnih ljudskih prava i sloboda čovjeka,

-rezultate poslovanja koji su omogućili veću proizvodnju i pružanje usluga, zapošljavanja i ostvarenje značajnog rasta ekonomskih pokazatelja,

-racionalizaciju, modernizaciju i organizacione promjene koje su rezultirale značajne uštede i postizanje rezultata u odnosu na prethodni period, a što je značajno uticalo na sveukupan razvoj općine,

-kvalitetno i u interesu državnog kapitala i radnika izvršenu privatizaciju,

-na zadovoljstvo građana i ostvarivanje njihovih interesa obezbijeđeni kvalitetni uslovi rada i pružanja usluga u oblasti obrazovanja, zdravstva, kulture, sporta, socijalne skrbi i u drugim društvenim djelatnostima i

-ostvarene rezultate u njegovanju i poštivanju nacionalnih i vjerskih sloboda građana.

C) „ZAHVALNICA“

„Zahvalnica“ se dodjeljuje za:

-značajan doprinos u Odbrambeno – oslobodilačkom ratu „92.-95.“,

-iskazanu i ispoljenu ličnu hrabrost u spašavanju ljudi i materijalnih dobara,

-humanitarni rad i rezultate rada u dobrotvornom radu,

-angažman u stvaranju uslova  za  razvoj u oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture, sporta i drugim društvenim segmentima

-iskazane sposobnosti i odlučnosti u razvoju komponente odbrane i zaštite,

-ostvarenje rezultata rada u radnim sredinama i u sredinama u kojima žive,

-doprinos u ostvarenju demokratije, ljudskih prava i slobode čovjeka i

-isticanjem kao pojedinca i u drugim sferama društvenog i javnog života

Rok i način predlaganja

Prijedlozi za dodjelu Petnaestoaprilskih priznanja podnose se Komisiji u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Prijedlog iz prethodnog stava treba da sadrži slijedeće:

-ime i prezime i adresu kandidata, odnosno naziv privrednog društva, javnog preduzeća, javne ustanove, udruženja građana, vjerske zajednice ili drugih subjekata koji se predlažu za dodjelu javnih priznanja,

-oblast za koju se predlaže dodjela javnog priznanja,

-obrazloženje prijedloga,

-raspoloživu dokumentaciju (opcionalno).

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu Petnaestoaprilskih priznanja imaju:

-državni organi i državne institucije,

-općinski načelnik,

-radna tijela Općinskog vijeća,

-privredna društva,

-javna preduzeća i javne ustanove,

-udruženja građana i nevladine organizacije,

-mjesne zajednice,

-vjerske zajednice,

-građani i

-drugi pravni subjekti.

Krajnji rok za dostavu prijedloga je do 08.03.2021.godine.

Obrasci za dodjelu Petnaestoaprilskih priznanja mogu se dobiti u Stručnoj službi za poslove Općinskog vijeća, prijemnoj kancelariji ili preuzeti sa službene stranice Općine Kakanj .

Prijedlozi dostavljeni po isteku roka neće se uzimati u razmatranje.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Općina Kakanj – Komisija za dodjelu Petnaestoaprilskih priznanja, Ulica branilaca, 72240 Kakanj ili lično u prijemnu kancelariju Općine Kakanj.

OBRASCE MOŽETE PREUZETI OVDJE:

Obrazac za fizička lica

Obrazac za pravna lica

 

 

- Marketing -

BONUS VIDEO

Slučaj u Kaknju: Kome smeta naziv ulice po heroju i Zlatnom ljiljanu?

Poštenje, hrabrost i herojstvo bile su odlike Eneza Neimarlije iz mjesta Čaluci u Kaknju, jednog od najvećih heroja Odbrambeno-oslobodilačkog rata. Svojom osobnošću osvojio je...